A termékszavatossági igény, avagy mit tehetünk a gyártóval szemben?

Egy férfi egy gépre támaszkodva, annak használati utasítását olvassa.

Valamely termék hibás teljesítése esetén nemcsak a kereskedővel, eladóval szemben érvényesíthető a hibás teljesítésből eredő igény, hanem a gyártóval szemben is. Ez sok fogyasztó számára nem is ismert lehetőség, ezért foglaljuk össze ennek szabályait. 

A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv részletezi annak jogi szabályait, hogy egy hibás termék esetén a fogyasztó milyen igényeket támaszthat, és kivel szemben.

Főszabály szerint, az eladó hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés, azaz az adásvétel időpontjában nem felel a szerződésben, vagy a jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Ebből az is következik, hogy amennyiben valaki, például egy használt autót kipróbált állapotban úgy vásárol meg, hogy az adásvételi szerződésben megjelölik, hogy mi a jármű problémája, akkor később nem hivatkozhat arra, hogy a hibát nem ismerte. Tehát, ha a vevő számára ismert a hiba, hibás teljesítéssel összefüggő igénnyel sem léphet fel a kereskedővel szemben a továbbiakban.

Mi a helyzet azonban a gyártóval szembeni igényérvényesítéssel?

Annak nincs jogi akadálya, hogy a fogyasztó az igényét közvetlenül a termék gyártójával szemben is érvényesítse. De ki tekinthető ebből a szempontból gyártónak. A törvény egyértelműen megadja erre a választ. Nemcsak a szó szoros értelembe vett gyártó, hanem az adott termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó egyébként akkor felel a termék hibájáért, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor a hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Ha a hiba fennáll és igazolható az is, hogy gyártási hibáról van szó, akkor a fogyasztó az alábbi igényeket érvényesítheti a gyártóval szemben. A fogyasztó vagy a termék kijavítását kérheti, vagy amennyiben ez megfelelő határidőn belül a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem teljesíthető, akkor a termék kicserélését követelheti.

A gyártó viszont menetsül az előbbi kötelezettségének teljesítése alól, amennyiben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján bizonyítja, hogy „a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.”

A gyártóval szembeni igényérvényesítés az eddigi a tapasztalatok szerint sokszor görgülékenyebben halad, mintha az eladóval szemben támasztanánk igényt. Éppen ezért célszerű ennek is egy esélyt adni a sikeres eljárás érdekében.