Az erdei gombaszedés szabályai

Egy csizmás, pulóveres ember az erdőben kosarat tart a kezében, amiben gomba van.

Beköszöntött a tavasz, a jó idő pedig a természetbe csalogat minket. Az erdei kirándulások alkalmával sokunk kap kedvet a gombagyűjtéshez. Engedélyköteles ez a tevékenység? Vagy szabadon bárki gyakorolhatja? Többek között ezekre a kérdésekre nyújtunk választ az alábbi cikkünkben.

Az erdőgazdálkodási törvény rendelkezései irányadók ebben a témában. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy úgynevezett erdei haszonvételnek minősül a gomba gyűjtése. Ez a tevékenység pedig engedélyhez kötött abban az esetben, ha az az egyéni szükségletet (2 kilogramm) meghaladja. Magyarán ha állami tulajdonú erdőben 2 kilónál több gombát szeretnénk szedni, ahhoz az erdészeti hatóság által kibocsátott engedéllyel kell rendelkeznünk.

Ettől eltérő megítélés alá esik a védett természeti területen való gyűjtés. Ebben az esetben engedélyért a természetvédelmi hatósághoz kell fordulnunk. Magánkézben lévő erdőben pedig a tulajdonos hozzájárulására van szükségünk.

A törvényben használatos „egyéni szükséglet” kifejezés egy személyre vonatkozik, a felső határ 2 kilogramm, illetve fontos, hogy napi mennyiségről van szó. Továbbá lényeges, hogy az így gyűjtött gomba kereskedelmi forgalomba nem hozható, így azt nem árulhatjuk boltban, piacon, sőt még az ismerőseinknek sem értékesíthetjük.

Az erdőtörvény védi az élőhely fennmaradását, gyarapodását, valamint az erdő környezetre, társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásának kiteljesedését. Emiatt az erdei haszonvételek során – ilyennek minősül a gombaszedés is -, mindenkinek törekednie kell az erdő biológiai sokféleségének megőrzésére, természetességének, termőképességének, életképességének védelmére. 

Szem előtt kell tartanunk, hogy az erdő tulajdonosa jogosult gyakorolni a tulajdonosi jogokat is. Így gondoskodhat, sőt köteles gondoskodni a károsító hatásoktól való védelemről. Felszólíthat minket arra, hogy például a gombák sokféleségének megőrzése érdekében az adott területen hagyjunk fel a gyűjtéssel. A felhívásnak pedig eleget kell tennünk.

Mint látjuk, a főszabály az, hogy állami erdőben 2 kiló gombát nyugodtan szedhetünk engedély nélkül, ha azt nem hozzuk forgalomba. De ha mindezt jogtalanul tesszük, akár azért, mert a megadott mennyiséget túllépjük, akár azért, mert tiltás ellenére gyűjtünk, számolnunk kell azzal, hogy erdővédelmi bírságot szabnak ki velünk szemben. A bírság mértékét pedig az erdővédelemről szóló kormányrendelet határozza meg. Ne feledjük, természetünk védelme nem csak a mi érdekünk! Gyermekeink és unokáink is ezen a földön élnek majd.