A szomszédos telek igénybevétele

Egy férfi falak épít a telkén. Védőkesztyűt visel.
A kertesházban élők között gyakran felmerülő kérdés, igénybe vehető-e a szomszéd telke. Például felújítási munkálatok elvégzéséhez felállítható-e azon állvány. De előfordulhat, hogy a házi kedvencünk szökik át a kerítésen és nem tudjuk hazacsalogatni. Vagy az almafánk termése a mellettünk fekvő kertbe potyog. Lássuk, a jog hogyan szabályozza ezt a problémát.

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy amennyiben közérdekű munkálatok elvégzése, állatok befogása, az áthajló ágak gyümölcsének összegyűjtése, ágak, gyökerek eltávolítása céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos kártalanítás ellenében köteles a földjére való bejutást megengedni. A jogszabály akként is rendelkezik, hogy a tulajdonos a szomszédos földet kártalanítás ellenében használhatja, ha ez a földjén való építkezéshez, bontási, átalakítási vagy karbantartási munkálatok elvégzéséhez szükséges.

Mindezek tehát azt jelentik, hogy a szomszédos telekre való belépés, annak szükségszerű használata nem tagadható meg. Sok esetben, mint például a felújítási munkálatok elvégzésekor pedig sajnos elkerülhetetlen a károkozás. Letörhet egy szép virágszál, vagy a pázsitban lyukak keletkezhetnek. Ilyenkor kötelességünk megtéríteni az okozott kárt, vagy a szomszéd hozzájárulásával elvégeztethetjük a kijavítást, a cserét. Tartsuk szem előtt, kárenyhítési kötelezettség terhel minket, így törekedjünk arra, hogy a lehető legkisebb kár okozása mellett végezzük el, végeztessük el a szükséges munkálatokat.

Ha már előre látjuk, milyen munkálatok válnak szükségessé, a tervezett időpontról, az egyéb részletekről informáljuk időben szomszédunkat. Biztosítsunk számára is elegendő időt a felkészülésre.

A fentiek okán, a szomszéd oldaláról ugyanakkor mindez kötelezettséget is jelent. Nem foszthat meg minket telkének időszakos használati jogától, amennyiben ténylegesen elengedhetetlen ingatlanának igénybevétele és időben eleget tettünk tájékoztatási kötelezettségünknek. És azt se feledjük, fordított esetben mi is kötelesek vagyunk beengedni telkünkre a szomszédunkat, ugyanezen feltételek mentén.