A nemzetközi árufuvarozói engedély és a szlovén probléma

Megjelent a Kamionhírek.hu weboldalán

 

Hazánk Európai Uniós csatlakozása óta elméletileg jóval egyszerűbbé vált az úgynevezett határon átnyúló szolgáltatások nyújtása, így a fuvarozás is. 

A közösségi szabályok jóindulata azonban sajnos nem elegendő, hiszen minden tagállam saját önállóságán múlik, hogy a belső szabályaiban és joggyakorlatában milyen teret enged a közösségi szabályok érvényesülésének. Tudomásunkra jutott, hogy a szlovén hatóságok augusztustól kiemelten ellenőrzik a magyar fuvarozókat, és a nem műanyag alapú kártyával rendelkező sofőröket súlyosan megbüntetik.

A nemzetközi vezetői engedély a Nemzeti Közlekedési Hatóság által a közösségi rendeletek alapján kiadott okirata, amely az EU teljes területén árufuvarozási tevékenységre jogosítja birtokosát. A korábban hatályos szabályozás alapja a Tanács 1992. március 26-i 881/92/EGK Rendelete volt, ami 2009. XII.03. napjáig a nemzetközi árufuvarozói (vezetői) engedélyek vonatkozásában úgy rendelkezett, hogy elegendő egy rózsaszín DIN 4 mintájú papír, melynek az általános információkat kell tartalmaznia. A magyar szabályozás ezt a rendeletet alkalmazva született meg 2001-ben és a kártyák is ezen szabály alapján kerültek kiállításra.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelete hatályon kívül helyezte a korábbi szabályokat, és később részletezésre kerülő részletszabályokat vezetett be. A jogszabályt azonban (a kabotázsra vonatkozó szabályokon kívül) csak 2011. december 4. napjától kell alkalmazni.

Az új szabályok alapján 2011. december 4. napjától az alábbi biztonsági jellemzők közül legalább kettővel rendelkeznie kell a nemzetközi árufuvarozási (vezetői) engedélynek:

  • hologram,
  • UV-fényben láthatóvá váló különleges rostok a papírban,
  • legalább egy mikronyomtatásos vonal (csak nagyítóüveggel látható nyomtatás, amelyet a fénymásoló gép nem ad vissza),
  • tapintható karakterek, szimbólumok vagy minták,
  • kettős számozás: a közösségi engedély vagy az engedély hitelesített másolatának, vagy a járművezetői igazolványnak a sorszáma, és minden esetben a kibocsátási szám,
  • biztonsági alnyomat vékony vonalakból álló gilosmintával és írisznyomtatással.

Az engedélyeknek egységesen Pantone világoskék színű, DIN A4 formátumú cellulózpapír, (legalább 100 g/m2) formában kell majd elkészülniük.

A Magyarországon jelenleg kibocsátott vezetői engedélyek a minden EU országban kötelezően alkalmazandó, még 2011. december 4. napjáig alkalmazandó 881/92/EGK Rendeletnek teljes körűen megfelelnek.

A Tanács 96/26/EK Irányelve a fuvarozásban használatos oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szól. Az irányelv szerint a közúti fuvarozók részére Magyarországon a csatlakozás időpontja előtt kiadott igazolványokat csak abban az esetben kell az ezen irányelv rendelkezései alapján kiadott igazolványokkal egyenértékűnek elismerni, ha azokat az alábbiak részére adták ki:

  • a 20/1991 (I. 29.) Korm. rendelettel módosított 89/1988 (XII. 20.) MT rendelet értelmében nemzetközi árufuvarozást és személyszállítást végzők, 1991. február 1-jétől kezdődően;
  • a 31/1995 (III. 24.) Korm. rendelettel módosított 89/1988 (XII. 20.) MT rendelet értelmében belföldi árufuvarozást és személyszállítást végzők, 1995. április 1-jétől kezdődően;
  • a 68/2001 (IV.20.) Korm. rendelettel módosított 89/1988 (XII. 20.) MT rendelet értelmében árufuvarozást végzők, 2001. május 1-jétől kezdődően;
  • a 49/2001 (XII. 22.) KöViM rendelet értelmében árufuvarozást végzők, 2002. január 1-jétől kezdődően.

Az irányelvek a közösségi rendeletektől eltérően nem közvetlenül alkalmazhatók miden EU tagállamban, csak jogalkotási, intézkedési kötelezettséget jelentenek a tagállamnak. A belső, alkalmazható jog részeivé csak akkor válnak, ha a tagállam meghozza az irányelvnek megfelelő rendelkezést. Az előbbi irányelvben a már régen lejárt határidőn belül a tagállamok kötelezték magukat, hogy meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Elméletileg tehát Szlovéniában is lennie kell olyan nemzeti jogszabálynak, ami a 14/2001 (IV.20.) KöViM rendeletnek megfelelő igazolványt elismeri.

Összefoglalva a jelenleg hatályos, és minden tagállamban kötelező EK rendeletnek megfelelő tartalmú igazolvánnyal rendelkeznek a magyar árufuvarozók. Ezen kívül minden tagállamnak rendelkeznie kell olyan belső jogszabállyal, ami az irányelv alapján elismeri a magyar árufuvarozó igazolványokat. Bár jelen sorok írója szlovén határozatot még nem látott, de amennyiben valóban formai követelmények miatt rónak ki büntetést, akkor az intézkedésük támadható.