Követési távolság

A koccanásos közúti balesetek nagy része egymás után haladó autók összeütközéséből ered. Sok esetben a rámenős vezetési stílus, vagy valaki rosszindulata áll a háttérben. 

Gyakran csak a balesetet követő szabálysértési eljárás során válik világossá az okozó számára saját felelőssége, holott a KRESZ vonatkozó szabályainak betartásával a balesetek és jogkövetkezményeik elkerülhetők lennének.

A KRESZ szerint járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elől haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetében is – meg lehessen állni. Ebből az egyszerű rendelkezésből az következik, hogy a maximális fékút és reakcióút (a fékezésre okot adó körülmény észlelése alatt megtett út) betartása objektív kötelezettség, így a ráfutásos balesetért kizárólag azt terheli a felelősség, aki nem tudott megállni az előtte haladó előtt. A követési távolságot minden körülmény között, az útviszonyoknak és a jármű állapotának megfelelően, meg kell tartani. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a fékezést semmi nem indokolta, esetleg szándékos rosszindulat vezérelte, kivéve, ha tanúkkal, esetleg videofelvétellel lehet bizonyítani. A gyakorlatban azonban mégis előfordul, hogy valaki azért fékez, mert kárt akar okozni a mögötte haladó járműben. Ilyen esetben bűncselekményt követ el. Ez a bűncselekmény azonban nehezen bizonyítható, ezért ilyen eljárást a gyakorlatban rendkívül ritkán indítanak.

A forgalomban részt vevő személy hirtelen fékezést csak személy és/vagy vagyonvédelem céljából végezhet. Ha valaki más személy nem személy és/vagy vagyonvédelem céljából történő hirtelen fékezése miatt koccan az előtte haladóba, az egyik legfontosabb teendője, hogy tanúkat kerítsen, akik lehetőleg több szemszögből látták az eseményt. Tanúskodni senki sem szeret, mire a rendőrség a helyszínre ér, a tanúk nem igazán szoktak rendelkezésre állni, ezért tanácsos a tanúk személyi adatait, és telefonszámát feljegyezni, majd a rendőrnek átadni. A legszerencsésebb eset, persze az, ha kamera rögzítette az eseményt, de a tanúvallomások akkor is segíthetnek.

Kevesen tudják, de olyan járművel, vagy szerelvénnyel, amelynek megengedett együttes tömege a 3500 kg-ot, vagy hosszúsága a 7 métert meghaladja, lakott területen kívül olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – személygépkocsi biztonságban besorolhasson. Ha a baleset ezen kötelezettség elmulasztásából ered, szintén csak tanúkkal lehetséges alátámasztani. Nincs szükség ilyen követési távolság tartására az előbbi tulajdonságokkal rendelkező járműveknél, ha a vezető előzésre készül fel, vagy az úttest menetirány szerinti jobb oldalán két vagy több forgalmi sáv van, illetve az úton az előzés tilos. A követési távolságot szintén nem kell betartania a fegyveres erők oszlopban haladó gépjárműveinek és ha a tehergépjármű egy nyomon haladó (például motorkerékpár) járművet követ.