A nagyszülő is igényelhet gyest

Nagymama és unokája egy lila külsejű könyvet néznek mosolyogva.

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gyermekgondozást segítő támogatást a gyermek valamelyik nagyszülője igényli. A hatályos törvény értelmében akár a gyermek szülője, nevelőszülője, gyámja, vagy nagyszülője lehet jogosult erre az ellátásra. Annak járunk utána, hogy milyen feltételekkel lehet valaki jogosult a gyermekgondozást segítő támogatásra (a továbbiakban: GYESE).

A nagyszülő akkor jogosult a GYESE-re, amennyiben a gyermek az 1. életévét betöltötte és a nevelése nem a szülőktől elszakítva, hanem velük egy háztartásban történik, valamint, ha a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a GYESE ellátásról lemondanak, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt az ellátást a megnevezett nagyszülő igényelje és a szülő háztartásában nincs másik, olyan gyermek vagy ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak.

Ezek az együttes feltételek sajnos önmagukban mégsem elegendőek ahhoz, hogy az érintett nagyszülő a gyest meg is kapja, ugyanis a törvény további feltételként írja elő, hogy nemcsak a nagyszülőnek, de ezzel párhuzamosan a szülőknek is meg kell felelnie az ellátásra való jogosultság feltételeinek.

Melyek az ellátásra jogosító feltételek?

A gyermekgondozási segély a gyermek 3 éves koráig, vagy ikergyerekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig vehető igénybe.

A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülőszülő nem folytathat keresőképes tevékenységet a gyermek 3 éves koráig. A gyermek 3 éves életévét követően azonban a nagyszülőnek már lehetősége van arra, hogy 30 órát meg nem haladó időtartamban, vagy egyébként otthoni munkavégzés esetén, időkorlátozás nélkül munkát végezzen. Ugyanakkor nem jár GYESE a nagyszülőnek, ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, pl. óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el.