A gyermek születése után járó pótszabadság

Szőke anyuka eteti etetőszékben járó kisbabáját.

Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk azzal, hogy kit és milyen módon illet meg a gyermek után járó pótszabadság. A mostani cikkünkben annak részletszabályait tekintjük át, hogy a születendő gyermek után, milyen pótszabadság illeti meg a szülőket, különös tekintettel az édesapát. 

Nem újkeletű rendelkezés az, hogy a gyermeke születése miatt az édesapa is pótszabadságra jogosult. Ennek különösen nagy jelentősége van a család együttléte szempontjából, melyet érdemes kihasználnia a munkavállalónak. 

Ennek általános szabályait a hatályos Munka törvénykönyve tartalmazza, míg a részleteket egy kormányrendelet állapítja meg.

A Munka Törvénykönyvének 118.§ (4) bekezdés alapján, az apát gyermeke születése esetén alapesetben 5 munkanap pótszabadság illeti meg. Ha ikergyermekei születnek, akkor a pótszabadság mértéke 7 munkanapra nő.

A fenti szabadságot a munkavállaló kifejezetten kérelme alapján köteles a munkáltató kiadni. Ez azt is jelenti, hogy ennek a szabadságnak a kiadása nem automatikus. A munkavállalónak igazolnia kell a gyermek, vagy gyermekek születését, melyet születési anyakönyvi kivonat(ok) bemutatásával tehet meg. A rendelet alapján a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a születési anyakönyvi kivonat(ok)ról másolatot készítsen. Az édesapának ezen felül írásban is nyilatkoznia kell arról, hogy szülői felügyeleti jogát bíróság nem szüntette meg, vagy nem szünetelteti. Tehát a pótszabadság igénybevételét mindenképpen dokumentálnia kell a munkáltatónak és azt a továbbiakban nyilván kell tartania.

Erre az időre a munkavállalót természetesen juttatás illeti meg, távolléti díj formájában. Azonban ezt végső soron nem a munkáltató fizeti a munkavállaló számára, hanem erre az időre járó távolléti díj és munkáltatói közterher a Magyar Állam központi költségvetéséből kerül jóváírásra. Éppen ezért téves és hibás az a munkáltatói hozzáállás, mely nem fizet a munkavállaló édesapa részére távolléti díjat. Ugyanis a munkáltató az Államtól ezt az összeget visszaigényli.

A pótszabadságot a munkavállaló egyébként a gyermeke születésétől számított második hónap végéig veheti igénybe.

Ha a munkavállaló a pótszabadságra irányadó két hónapon belül munkahelyet vált, akkor is jogosult az új munkáltatónál igénybe venni a teljes vagy részbeni pótszabadságot, ha azt a korábbi munkáltatónál nem vagy nem teljes mértékben vette igénybe. Erről egyébként a korábbi munkáltató – kérelemre – köteles igazolást kiadni.

A pótszabadság olyan nehéz helyzetekben is jár, amikor a gyermek sajnos halva születik, vagy a születését követően meghal. A feltételek és a pótszabadság mértéki ugyanazok, kivéve, hogy a munkáltató számára a halotti anyakönyvi kivonatot kell bemutatni.

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatóval sikerült eligazítást adnunk Olvasóink számára.