Ügyfélbeszámolók

A kis ember és a nagy hal története

Votisky András

A szerviznél azt mondták, ők kárügyet a *** Biztosító esetében nem intéznek, nekem kell rendeznem, de nekik fizessem ki a teljes javítási költséget.

A teljes történet

Esettanulmányok

Autó vs. busz

Ügyfelünk gépkocsijával Budapesten, az Erzsébet-híd középső forgalmi sávjában balesetet szenvedett.

A teljes történet


Végrendeleti tanú – enyhült a formai követelmény

2017. január 11.

A halálunk esetére szóló írásos végintézkedés sok-sok vitától kímélheti meg az örökösöket, bár időnként éppen a végrendelet a felek közötti vita oka. Nagyon fontos, hogy a végintézkedés úgy alaki, mint formai szempontból kifogástalan legyen. Utóbbi követelmény körében - a végrendeleti tanúk aláírásával kapcsolatosan - hozott könnyítést a Kúria 2016 őszi döntése, ami a bíróságok egységes ítélkezését teremti meg a jövőre nézve.

Amikor a végrendeletet tanúk írják alá, a tanú a rá jellemző, szokásos módon írja alá az iratot. A gond abból adódhat, ha az aláírás olvashatatlan, nem állapítható meg a tanú személye. Az ilyen esetekben a bíróságok egymásnak ellentmondó döntéseket hoztak annak elbírálása során, hogy a végrendelet érvényesnek tekinthető-e.

Éppen ezért kiszámíthatatlanná vált az igazságszolgáltatás, ugyanazt a végrendeletet az egyik bíróság érvényesnek, a másik érvénytelennek minősítette. A Kúria tavaly őszi döntésének indokolásában egyebek között rámutatott arra, hogy a természetes személy aláírásának formájával kapcsolatos követelményt sem a korábbi, sem az új Ptk. vagy azok alkalmazása során irányadó más jogszabály nem határoz meg. A tanú személyének magából az okiratból kell megállapíthatónak lennie, ami nem szűkíthető le a tanú által aláírásként használt grafikai képre.

A modern társadalomban az életviszonyok összetettebbé váltak, a különböző élethelyzetekben a polgárok igen nagy számban írnak alá különböző okiratokat. Általában az aláíráshoz nem fűződik külön elvárás, annak elfogadott módjára nincs általános szabály, ezért aláírásként a legkülönbözőbb írásképek kerülnek alkalmazásra. Ennek eredményeként mindenki rendelkezik valamilyen rá jellemző szokásos aláírással, amely az általa kialakított egyedi írásformát és írásképet jelenti. A végrendeleti tanú aláírásával szemben tehát nem az a követelmény, hogy az megfeleljen az aláírás - általában - szokásos módjának, hanem az: a tanú olvashatóan vagy a rá jellemző, általa kialakított egyedi írásformát és írásképet tükröző módon írja alá az okiratot.

A Kúria mostani döntése világossá teszi, hogy a tanúnak az a szerepe, hogy a végrendelkező személyét és aláírását azonosítani tudja. Ebből a funkcióból - a törvény rendelkezése hiányában - nem vezethető le olyan szigorú jogértelmezés, amely szerint az írásbeli végrendeletnek az is az érvényességi kelléke, hogy a tanú személye magából az okiratból megállapítható legyen. Ha erre kétség merül fel, akkor bizonyítási eljárás folytatható le a tanú személyére nézve.

Ezen jogegységi döntés a már elbírált ügyeket nem érinti, de hatással van a folyamatban lévő és a jövőbeni olyan vitás esetekre, amelyekben a végintézkedés alaki érvényessége a tanú személyének megállapíthatatlansága miatt merült fel.


dr. Vágány Tamás

Kategóriák: Polgári törvénykönyv

Címkék: végrendelet, örökös, tanú

Vissza

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: 2017. január 11., (406 napja).

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!Hírlevél

Havonta friss hírek, hasznos információk a jog és a jogvédelem világából - nem csak ügyfeleinknek.
Önt is érdekli?

Feliratkozás

06-1/486-3600

E-mail: info@das.hu

Ügyféltér

belép