Változó társadalombizosítási szabályok

A legújabb változások elsődlegesen azokat érintik, akik maguk fizetik a havi fix összegben meghatározott egészségbiztosítási járulékot maguk után.

A külföldön munkát vállalóknak ugyancsak ellenőrizniük kell, hogy van-e teendőjük.

Mi történik, ha valaki elmulasztja fizetni maga után a járulékot?

A társadalombiztosítási ellátások közé tartoznak az egészségbiztosítási ellátások, ilyen pl. a sürgősségi betegellátás, vagy az egyéb orvosi ellátások. Ezekre az ellátásokra a társadalombiztosítási (tb) rendszerben való részvétellel szerzünk jogosultságot, a részvétel pedig fő szabály szerint járulékfizetés teljesítésével történik.

Munkaviszonyban állóknál a járulékot a munkáltató vonja le, de nagyon sokan – pl. munkaviszony hiányában – havi fix összeget megfizetve egyénileg biztosítják magukat. Ez az összeg a jövőben 7710 Ft lesz, és a legújabb törvénymódosítás alapján mindazoknak, akik az összeg meg nem fizetésével 3 havi hátralékot felhalmoznak a TAJ-száma érvénytelenné válik, és az egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehetik igénybe, amíg a tartozást nem rendezik.

Akik a törvény alapján biztosítottnak számítanak, továbbra is azok maradnak, így pl. a gyermekek, a diákok, a nyugdíjasok, a gyedben és gyesben részesülők is.

Külföldön dolgozók figyelmébe

Fontos azonban a változás a külföldön élők szempontjából. Eddig is élő előírás volt, hogy aki másik országban biztosított, az köteles kijelentkezni a magyar rendszerből, de tényleges szankciója vagy következménye nem volt, ha valaki ennek nem tett eleget.  Ebben azonban változás várható.

Fontos ezért hangsúlyozni, hogy amennyiben a magyar állampolgár az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamában vállal munkát, akkor rá annak a tagállamnak a szociális biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott kötelezett járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetősége.

A külföldön dolgozó személy tehát önkéntesen sem fizetheti a magyar járulékot, illetve ahhoz, hogy a magyar járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve a kettős járulékfizetést elkerülje, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes megyeszékhelyen működő járási hivatalnál. Ezt a bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül kell megtenni.

Aki EGT tagállamban biztosított, a magyarországi tartózkodása alatt orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult.

Ezt a jogosultságot a külföldi tagállamban kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával (EU-kártya) (tehát nem a magyar TAJ-kártyájával!) tudja igazolni.

 Miután az EU-kártya az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátás igénybevételére szolgál, úgynevezett tervezett egészségügyi ellátás nem vehető igénybe vele. Tervezett ellátást a külföldi biztosító által nyomtatvány alapján lehet igénybe venni.

A külföldön dolgozóknak tehát azt kell szem előtt tartania, hogy jelentsék be a külföldi biztosítási jogviszonyt Magyarországon, váltsák ki munkavégzésük helye szerinti országban az EU-s kártyát. Így szükség esetén változatlanul igénybe tudják venni az orvosi ellátást Magyarországon is. Tervezett ellátáshoz pedig egyeztetniük szükséges a saját, külföldi biztosítójukkal.