Változik a munkanélküli segély

Korábbi nyilatkozatához híven a kormány módosítani akarja a munkanélküli segély szabályait.Csökkenteni akarják a folyósítás idejét, az álláskeresési járadék után igénybe vehető álláskeresési segély igénylésének feltételeit, és változtatni kívánnak egyéb részletszabályokon is.

A változások a "közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról" szóló törvénymódosításban kaptak helyet, amit még nem szavazott meg az Országgyűlés.

A javaslat szerint marad az a szabály, hogy az álláskeresési járadék igénybevételéhez 360 nap jogosultsági idővel kell rendelkezni, amit 5 év alatt kell összegyűjtenie a rászorulónak. A jelenlegi szabályok szerint a járadék 270 napig volt folyósítható. A korábbi nyilatkozatok szerint az eredeti terv az volt, hogy ezt 90 napra csökkentik, de a végleges döntés szerint a maximális folyósítási idő csak 180 napra csökkent le. Mindemellett a javaslat szerint ezentúl egy nap folyósítási időhöz 5 nap jogosultsági idő helyett 10-re lesz szükség.

A régi rendszer szerint az álláskeresési járadékot kimerítő személy álláskeresési segélyben is részesülhetett. Ez a támogatásforma gyökeres változásokon megy keresztül, mivel kizárólag nyugdíj előtt álló munkanélküliek vehetik igénybe. Fontos, hogy marad az a szabály, hogy a segély csak azoknak jár, akik az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítették. De csak akkor, ha a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 90 napon át álláskeresési járadékban részesült. 

További feltétel, hogy az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követő három éven belül kell elérni azt, hogy a segélyt kérő személynek csak 5 éve legyen a nyugdíjig. Azaz a javaslat szerint a munkanélküli 180 napig kapja majd a járadékot, és ha három éven belül eléri azt az életkort, hogy csak 5 év válassza el az öregségi nyugdíjkorhatártól, akkor igénybe veheti a segélyt. Példádul jelenleg az 1956. december 31. napja után születetteknek a nyugdíjkorhatár 65 év. Amennyiben a munkanélkülivé vált személy 57 éves korát betöltötte, és álláskeresési járadékért folyamodott, akkor 60 éves korában jogosulttá válik az álláskeresési segélyre. Fontos, hogy a járadék igénylésétől kell számítani a 3 évet, nem a munkanélkülivé válástól. Akit csak pár hónap választ el az 57. életévtől, az jól dönt, ha később folyamodik az álláskeresési járadékért. További feltétel, hogy rendelkezni kell az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel is, ami jelenleg húsz év. 

Korábban csak a munkába lépést kellett bejelenteni a munkaügyi hivatalhoz, de a módosítás a munkanélküli személy bejelentési kötelezettségét kibővíti. A jövőben minden olyan lényeges tény vagy körülmény megváltozásáról, amely érinti a segély- vagy járadék-jogosultság feltételeit, 15 napon belül kell értesíteni a hivatalt.

A kormány álláspontja szerint a jelenlegi rendszer nem ösztönzi álláskeresésre az állampolgárokat. Terveik szerint a közmunkaprogram lehet a jó megoldás, mivel közmunka útján 200 ezer embert segítenek majd munkához. Az álláskeresési járadékot (is) magában foglaló munkaerőpiaci alap egyébként el tudná látni a jelenlegi rendszer keretében is a rászorulókat, a módosítás okát a Kormány egyértelműen a nagyobb ösztönző-erőben jelölte meg.