Változik a biztosítási titok szabályozása

Egy mappa TOP SECRET felirattal.

2015. január 1-től a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben (Bit.) foglaltak alapján a veszélyközösség érdekeinek a megóvása érdekében a szolgáltatások jogszabályoknak és szerződésnek megfelelő teljesítése, a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása céljából  a biztosítók (amennyiben a biztosítási szerződés tartalmazza) megkereséssel fordulhatnak más biztosítóhoz.

Abban az esetben, ha más biztosító fordul a jogszabályoknak megfelelő megkereséssel Társaságunkhoz, úgy kötelesek vagyunk átadni ezen biztosító számára a megkeresésben meghatározott határidőben a kért adatokat  – határidő hiányában a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.

A megkeresés és annak teljesítése nem minősül a biztosítási titok megsértésének, de a megkeresés csak a Bit.-ben meghatározott adatokra vonatkozhat. A megkeresésről, az abban szereplő adatokról, továbbá a megkeresés teljesítéséről a szerződőt a biztosítási időszak alatt legalább egyszer értesítjük, továbbá az érintettet kérelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló ­­2011. évi CXII. törvényben szabályozott módon tájékoztatjuk.