Változások a műszaki és eredetiségvizsgálat szabályaiban

Egy szerelő átadja a kulcsot az tulajdonosnak, mögöttük az autó.

2010. január 1. napján hatályba lépett a Kormány december végi döntésének megfelelően az a csomag, mely szigorúbbá és természetesen drágábbá tette a kötelező vizsgálatokat.

A sajtóban sokat támadott rendelkezések érdemi részét minden gépjármű tulajdonosnak hasznos ismernie.Műszaki vizsgálat
2010. január 1-től a jármű műszaki és környezetvédelmi megfelelőségét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik. Ezért a környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnik. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség időpontjáig lehet részt venni. Ez azt jelenti, hogy a gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva kell elvégezni. Példának okáért egy 2009. július 1. napján műszaki és környezetvédelmi vizsgálaton átesett jármű zöldkártyája nem 2010. július 1. napján, hanem a műszaki vizsgálattal egy időben 2011. július 1. napján jár le.Szigorodott a szabályozás abban a tekintetben, hogy a sikertelen műszaki vizsgálatkor a forgalmi engedély érvénytelenné válik, akkor is, ha egyébként a 2 éves határidőből több van hátra. A gépjármű tulajdonosokat érintő lényeges változás, hogy megszűnik a jelenlegi, úgynevezett sárgacsekkes befizetési lehetőség. 2010. január 1-jét követően, az e tevékenységre a hatósággal megállapodást kötött vizsgálóállomások helyszínén lehet befizetni az eljárás díját.Eredetiségvizsgálat
További jelentős változás, hogy megszűnik az integrált vizsgálat, és helyette a műszaki vizsga során a jármű előzetes eredetiség vizsgálatát végzik el minden olyan esetben, amikor korábban erre a nyilvántartás alapján nem került sor. Ennek díja – természetesen- hozzáadódik a műszaki megvizsgálás díjához.Továbbra is megmarad a kérelemre induló eredetiségvizsgálat például használt járművek esetében, de minden olyan járműnél el kell végezni a vizsgálatot, melyet nem újként 2006. január 1. napját követően helyezték forgalomba, és a járművön sem eredetiségvizsgálatot, sem a jelen cikkben tárgyalt műszaki vizsgába integrált vizsgálatot nem végezték még el. Az eredetiségvizsgálat eredménye 60 napon belül az autó eladásakor is felhasználható, de a vizsgálóállomás külön eredetiséget igazoló lapot nem bocsát ki, a vizsgálat csupán a Műszaki adatlapon jelenik meg, amit ezért tanácsos megőrizni.Amennyiben műszaki vizsga során már egyszer elvégezték az eredetiségvizsgálatot is, akkor a további műszaki vizsgák során már nem kerül sor a kötelező eredetiségvizsgálat lefolytatására.