Utazási szerződések lehetetlenülése a vulkán kitörés miatt?

Az elmúlt időszakban jelentkező izlandi vulkán kitörés miatt egyre gyakrabban keltek szárnyra egymásnak ellentmondó hírek és vélemények azokkal az utazási szerződésekkel kapcsolatban, melyek kompletten, utazási csomag formájában tartalmazzák a repülőjegyet és illetéket, szállást, egyben ellátását, és egyéb más szolgáltatást.

Hangsúlyos kérdés, hogy mi történik azokkal a fogyasztókkal, akik a légi közlekedés korlátozása alatti időszakban utaztak volna el, azonban a járatuk törlése miatt erre mégsem volt lehetőségük. Felelős-e ezért az utazási iroda? Jár-e az utasoknak kártérítés? Egyáltalán mikor jár vissza a befizetett utazási díj? Ezeket a kérdéseket vesszük most számba.

 

Nyilvánvaló, hogy sem a légi társaságok, sem pedig az utazási irodák nem hozhatóak összefüggésbe az izlandi Eyjafjöll vulkán kitörése miatt keletkezett biztonsági intézkedésekkel, egyben az Európa feletti légtér lezárásával. A jelen helyzet a felelősség kérdése tekintetében egyértelműen vis maiornak minősül. Ez egyben azt is jelenti, hogy az európai és ezzel összhangban a magyar szabályozás alapján, kártérítési felelősséggel az utazási iroda nem tartozik.

Ezt többek között az utazási szerződésekről szóló kormányrendelet is kimondja, amikor is a 11.§-ában akként rendelkezik, hogy "az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen …… vis maior esetén". Ugyanez a rendelkezés meghatározza azt is, hogy az utazási irodának mikor kell segítséget nyújtania az utasoknak, ha nehézségeik támadnak. Ez a segítségnyújtási kötelezettség pedig csak és kizárólag két esetben áll fenn: egyrészről akkor, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, másrészről pedig vis maior esetén.

A Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület közleménye alapján akkor, amikor az utas úgynevezett utazási csomagot vesz és annak egy lényeges része ellehetetlenül, akkor a szerződés megszűnik, tehát visszajár a repülőjegy, az illeték, a szállás lefoglalt összege, valamint minden olyan járulékos költség, mely az utazási csomag díjrészeként felmerült.

Álláspontunk szerint ez a nyilatkozat pontosítást igényel, és nem feltétlenül beszélhetünk rögtön az utazási szerződés lehetetlenüléséről és megszűnéséről.

A Ptk. alapján, amennyiben valamely szolgáltatás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnik. A szerződés megszűnése azt jelenti, hogy a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, azaz a felek tulajdonképpen további szolgáltatásokkal már nem tartoznak. Abban az esetben, ha a szerződés megszűnése előtt nyújtott pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást az utazási iroda még nem kezdte meg, akkor a pénzbeli szolgáltatás visszajár.

Álláspontunk szerint nem automatikus a jelen helyzet kapcsán a szerződés teljesítésének lehetetlensége. Ugyanis például, amennyiben Európán belüli utazásról van szó, és a repülőjáratot autóbuszos járattal – különösebb nehézségek nélkül – pótolni lehet, és ezt aránytalan költségek nélkül az utazási iroda biztosítani is tudja, akkor a szolgáltatás egészének nyújtása nem feltétlenül lehetetlen. Azonban nyilvánvaló, hogy amennyiben a "helyettesítő szolgáltatás" (buszjárat) és az eredeti feltétel (repülőjárat) között díjkülönbözet keletkezik, akkor ezzel a feleknek egymással el kell számolniuk. Így amennyiben a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, akkor az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet megtéríteni.

Abban az esetben azonban, amennyiben például tengerentúli utazásról, nyaralásról van szó, és az egész, például egy hetes utazás a repülőjárat törlése miatt elmarad (mert nyilvánvalóan az európai légtér zárlat miatt nem lehetett megoldani azt, hogy más reptérről szálljon fel a gép), akkor beszélhetünk a komplett utazási csomag rész-szolgáltatásának meghiúsulása okán a teljes szerződés lehetetlenüléséről. Ebben az esetben, vagy példánál helytálló az Egyesület nyilatkozata, hisz ilyen esetben a már befizetett utazási díj valóban visszajár. De figyelem! Ekkor sem követelhető az utazási irodától kártérítés.

Elsődleges javaslatunk az, hogy amennyiben mód van rá, akkor más időpontra célszerű az utazást, nyaralást átfoglalni, és azonos díjú helyettesítő szolgáltatást igénybe venni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor ezt írásban jelezni kell az utazási iroda részére.