Utazási irodák felelőssége

Egy férfi kezet fog egy nővel egy a falon lévő sárgás térkép előtt.

Vége az év végi hajtásnak és sokan döntenek úgy, hogy a fáradalmakat egy külföldi utazás során pihenik ki.

Nincs annál kellemetlenebb, amikor nem olyan szobába kerülünk, mint amilyet az utazási irodában ígértek, vagy a katalógusban leírt szálloda mégsem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket olvastunk.Először is fontos tudni, hogy az utazási iroda azon szolgáltatásokért felel, amelyet a szerződésben vállalt. Persze érthető, ha a pihenésre történő készüléskor nem szívesen olvasgatjuk a sokszor apró betűkkel írt és unalmasnak tűnő utazási szerződést. Amennyiben azonban felkészültek szeretnénk lenni, érdemes mégis elolvasni. Az utazási szerződésünkben vannak tehát rögzítve azok az alapvető fontosságú kérdések, amelyek az utazásunk feltételeire, az általunk igénybe vett szolgáltatásokra vonatkoznak.Az utazási szerződést kötelezően írásba kell foglalni, aláírni mindkét fél részéről és egy példányát oda kell adni az utasnak. Ezt érdemes az utazás végéig megtartanunk, hiszen ezzel tudjuk majd később igazolni, hogy milyen szolgáltatásra is fizettünk be.Az utazási iroda tehát köteles az utazási szerződésnek megfelelően teljesíteni az általa vállalt szolgáltatást. Abban az esetben, ha mégsem azt a szolgáltatást kapjuk, amit az utazási iroda a szerződésben vállalt, vagy az utazási iroda a vállalt szolgáltatást csak részben teljesíti, akkor az alábbiakat tudjuk tenni:Először is azonnal jeleznünk kell a problémánkat az utaskísérőnek vagy a helyszíni szolgáltatónak, például a szálloda vezetőségének. Erről kötelesek jegyzőkönyvet kiállítani és ennek egy példányát átadni nekünk.A jegyzőkönyvet nagyon fontos kiállítatni, hiszen ez igazolja, hogy már a helyszínen jeleztük a problémát és a későbbiekben igényünket ezen keresztül tudjuk érvényesíteni.Utaskísérő hiányában és amennyiben a helyi szolgáltató a panaszunkat nem tudta orvosolni, az utazási irodát kell tájékoztatnunk. Érdemes ezt írásban megtenni és egy másolati példányát megőrizni, hiszen akkor a későbbiekben is tudjuk igazolni, hogy panaszunkat azonnal jeleztük az illetékesek felé.Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva a helyszínen nem került volna sor a probléma jelzésére vagy esetlegesen annak az orvoslására, hazaérkezés után a lehető legrövidebb időn belül kell írásban panasszal élnünk az utazási iroda felé, ilyenkor utólag árleszállítást kérhetünk.Ha olyan helyzetbe kerülnénk, hogy a helyszínen utaskísérő nincs, vagy a szállodai személyzet nem segít nekünk a problémánkat orvosolni, érdemes a velünk utazó pár másik utas címét, telefonszámát elkérni, hogy a későbbiekben esetleg tanúként hivatkozhassunk rájuk.Fontos információ még, hogy az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötése előtt egy úgynevezett tájékoztatót bocsátani az utas rendelkezésére, amely tartalmazza az utazást szervező cég nevét, elérhetőségét, az úti célt, az útvonalat, a szálláshely helyét, típusát, leírását, a részvételi díj összegét és annak felsorolását, hogy ez mit foglal magába, a befizetendő előleget és a fennmaradó díj megfizetésének módját, rendjét, azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidőt, ameddig az utazási iroda értesíteni köteles az utast, ha ezt a legalacsonyabb létszámot a csoport nem érte el, továbbá az útiokmány-és vízumelőírásokat, valamint az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.Ezen tájékoztatóban foglaltaktól az utazási iroda csak abban az esetben térhet el, ha erről az utassal az utazási szerződésben kifejezetten megállapodott, vagy kifejezetten fenntartotta magának azt a jogot, hogy a tájékoztatótól eltérhet, és a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal igazolható módon közölte.