Újabb adóslista

Egy öltönyös férfi kezében toll, előtte az asztalon grafikonok.

Újabb, lekérdezhető lista indul augusztustól. Nem bújhatnak el azok, akik ellen végrehajtási eljárás van vagy volt folyamatban.

Ezt a cégeknél a végrehajtói kamarai nyilvántartás adataiból eddig is meg lehetett tudni, nem lesz ez másként a jövőben magánszemélyeknél sem.Eddig a KHR néven ismert Központi Hitelinformációs Rendszer a vállalatok és magánszemélyek hiteladatait tartalmazta, amely a biztonságosabb hitelnyújtás mellett, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítását szolgálja.Lényegi változás lesz idén augusztustól, hogy legyen szó bármilyen (nem csak hitel) tartozásról, amely végrehajtható, egy központi (országos) végrehajtási nyilvántartásba kerül. A nyilvántartás adatai az önálló bírósági végrehajtóktól érkeznek az Országos Végrehajtói Kamarához, ők a végrehajtható okiratok alapján küldik meg a törvény által felsorolt adatokat, majd a kamara azok alapján tölti fel az adatbázist. Ebben benne lesznek a gazdálkodó szervezetek és a magánszemélyek végrehajtással kapcsolatos adatai is.Az adatbázis minden ügyben tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat, így pl. a végrehajtó, a végrehajtást kérő, továbbá az adós adatait is, nem maradhat ki azonban a végrehajtandó követelés összege és jogcíme sem. A kamara az adatokat tíz évig őrzi meg.Megtudható-e, hogy a szomszéd ellen folyik-e végrehajtási eljárás, és ha igen, mikor viszik a házát? Az adatszolgáltatás természetesen csak meghatározott keretek között történhet meg. A jogszabályban felsorolt szerveken – pl. ügyészség, rendőrség – túl, akik az adatokhoz szélesebb körben férnek hozzá, a nyilvántartásból elsősorban saját adatok kérhetőek le. Így a nyilvántartásában nem szereplő kérelmező kérheti annak igazolását, hogy a végrehajtási ügyek nyilvántartásában végrehajtási eljárás adósaként nem szerepel, vagy éppen fordítva: a nyilvántartásában szereplő kérelmező számára az itt szereplő adatainak igazolását kérheti.Másként van ez a gazdálkodó szervezeteknél. Itt ugyanis már nem csak a saját adatok kérhetőek le. A célját és az adatkéréshez fűződő jogi érdekét megjelölő kérelmező számára a nyilvántartásában szereplő cég adatairól tanúsítvány kiállítását kérhető.Az eljárásnak díja is van, a kamara a tanúsítványt költségtérítés fejében, papír alapon vagy elektronikus közokiratként állítja ki. Az eredményre nem is kell sokáig várni, a jogszabály értelmében a kiállításnak a kérelem beérkezését követő 15 napon belül meg kell történnie.A rendelkezés adós-barátnak éppen nem nevezhető. Ugyanakkor a tartozásaikat határidőben rendezőknek, valamint azoknak, akiknek kintlévőségeik vannak mindenképpen előnyös, hiszen egyrészt jól jöhet pl. egy hitelbírálat során, ha nem szerepel az adós a nyilvántartásban, másrészt kiszámíthatóbbá teszi, megkönnyítheti a gazdasági szereplők jövőbeni döntéshozatalát a követeléseik érvényesítését illetően.