Határátlépés bonyodalmak nélkül

Egy kék és egy bordó útlevél egymáson.

Nyaralás előtt mindenképpen szükséges meggyőződni arról, hogy az ország, amelynek területére belépni kívánunk vízumköteles-e. 

Amennyiben ugyanis egy ilyen országban nem rendelkezünk vízummal, meg fogják tagadni a beutazásunkat, annak ellenére, hogy útlevéllel rendelkezünk.A vízum egy ország területére való belépésre, ott tartózkodásra, kiutazásra, vagy egy ország területén való átutazásra feljogosító engedély. Ez lehet egy külön okmány, vagy akár a kérelmező útlevelébe beütött pecsét is. A vízumot kibocsátó ország különböző feltételeket szabhat a beutazást illetően, például csak egyszeri belépésre jogosít fel a vízummal, vagy csak munkavállalási engedélyhez kötötten adja azt ki.Az Európai Unió tagállamainak fontos célkitűzése, a határokon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetése, illetve a határok teljes lebontása. Ebből a célból jött létre a Schengeni Egyezmény, mely egyezmény a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti. Eszerint, az azt aláíró országok állampolgárai egymás határait, bármiféle engedély nélkül, csupán egy személyigazolvány birtokában átléphetik.Az egyezménynek nem minden unióbeli ország a tagja, és vannak nem EU-beli tagjai is. Magyarország 2007. december 21-től vált a schengeni térség teljes jogú tagjává.Az, hogy csatlakoztunk a Schengeni Egyezményhez nem azt jelenti, hogy úti okmány nélkül léphetjük át a schengeni tagországok határát. Útlevéllel, vagy személyi igazolvánnyal mindenféleképpen rendelkezni kell.A külföldre utazáshoz szükséges okmányokat a külföldre utazásról szóló 1998 évi. XII. törvény határozza meg, mely alapján a külföldre utazás joga érvényes úti okmánnyal gyakorolható. A magyar állampolgár érvényes személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam területére történő beutazáskor és a tagállamok közötti utazás során, valamint ha azt nemzetközi szerződés azt lehetővé teszi. Az utazás előtt mindenképpen győződjünk tehát meg az úti okmányok érvényességéről.Az útlevéllel általában mindenhova utazhatunk, természetesen, ha vízumra van szükség egy adott országba utazáshoz, akkor azt meg kell szerezni. Személyi igazolvánnyal pedig az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba utazhatunk, illetve azokon kívül nemzetközi szerződés alapján.A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak, addig az intervallumig élveznek tehát a határátlépők vízummentességet. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.A vízum tehát előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól, s amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.Amennyiben utazási célunk egy vízumköteles ország, a vízum iránti kérelmet annak az államnak a külképviseletén kell benyújtani, amely ország a látogatásunk célja. Erről egyébként az általunk választott utazási iroda bővebb információval tud szolgálni, s általában segít is minket ennek elintézésében.Fontos tisztában lennünk azzal, hogy kis kedvenceinket miképpen tudjuk magunkkal vinni a külföldi utazásunkra. Az Európai Unió előírásai szerint a kutyának, macskának, a vadászgörénynek kisállatútlevélre van szüksége. Az utazás előtt mindenképpen javasolt tehát megkeresni a lakóhely szerint illetékes állatorvost. Unión kívüli országba utazás esetén az adott ország külképviseletén szükséges érdeklődni az egyéb feltételekről.