A kerékpáros felelősségre vonható?

Egy kerékpárás egy autó mellett megy át a zebrán.

A rendőrség közleménye szerint évente megközelítőleg 3500 olyan baleset fordul elő a közúti közlekedésben, melyben az egyik fél kerékpáros.

Az esetek körülbelül felében a kerékpáros a károkozó. Sokan kétségbe esnek, hogy milyen módon téríttethetik meg a kárukat, amennyiben a kárt a kerékpár vezetője okozza, ugyanis a biztosítási kötelezettség csak gépjárművekre vonatkozik.
 Amennyiben a kárt nem gépjármű okozza, és a kárt okozó semmiféle olyan biztosítással nem rendelkezik, mely az adott kárügyben fedezetet biztosítana, a károsult közvetlenül az okozótól követelhet kártérítést. Amennyiben az okozó nem hajlandó önként megtéríteni az okozott kárt, a károsult polgári peres útra kénytelen terelni az ügyet. Ez azonban egy nagyon bonyolult procedúra.Mielőtt pereskedni kezdenénk, érdemes kiderítenünk, hogy a kerékpáros tagja-e esetleg a Magyar Kerékpárosklubnak, vagy van-e lakásbiztosítása. Miért fontosak ezek?Sok biciklis ugyanis rendelkezik biztosítással, csak nem tud róla. A lakásbiztosítások jelentős része ugyanis tartalmaz egyéni felelősség-biztosítási kockázatviselést is.Továbbá jó, ha tudjuk, hogy a Magyar Kerékpárosklub tagsági jogosultsága magában foglal egy felelősségbiztosítást, amely az éves tagdíj része. Amennyiben a biciklis nem rendelkezik fenti biztosítások egyikével sem, úgy sajnos kénytelen lesz zsebből kifizetni az okozott károkat. A gyakorlatban előfordul, hogy a kerékpáros az ütközést követően elhajt. Sajnos, a kárt szenvedett személy ugyanakkor nem jogosult visszatartani a kerékpárost, hiszen azzal akár annak személyi szabadságát sértheti meg. Ezt csak rendőr teheti meg, érdemes ezért feljelentést tenni ilyen esetekben. A kerékpáros adatainak pontos rögzítése és a felelősség kérdésének egyértelmű meghatározása az ilyen balesetek esetében még nagyobb jelentőséggel bír. A perben ugyanis a károsultnak kell bizonyítania mindent.Amennyiben tehát biciklis okoz gépjárművünkben kárt, a kerékpáros adatainak gondos rögzítését követően derítsük ki, rendelkezik-e valamilyen biztosítással. Amennyiben igen, úgy csak ki kell töltenünk egy betétlapot és kezdődhet a kárrendezés. Amennyiben nem, úgy a károk felmérése érdekében a károsult saját felelősségbiztosítójához fordulhat szívességi kárfelvételt kérve. Ezt és a bizonyítási eszközök összegyűjtését követően pedig érdemes jogi képviselőhöz fordulni a peres eljárás sikerének érdekében.Azon esetek megoldására, hogy a biciklis ne hagyja el a helyszínt, többször felmerült már a kerékpárokra vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás kérdése, de mivel a kerékpárok nincsenek nyilvántartva, ez akadályokba ütközik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint jelenleg nem kivitelezhető az, hogy rendszámmal lássák el a kerékpárokat, ugyanis nagyon magas az évente eladott kerékpárok száma, nem beszélve a jelenleg közlekedő közel kétmillió kétkerekűről.