Tönkrement a MÁV Biztosító

Egy papír és laptop felet két ember kezet fog.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) tájékoztatása szerint a Felügyelet 2008. július 31-én, 2008. augusztus 15-ével - Veres János pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával - visszavonta a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) tevékenységi engedélyét.

Előzmények

Mivel a PSZÁF tartalékhiányt állapított meg, ezért 2008. április 4.-én felfüggesztették a biztosító gépjármű felelősség-biztosítási (kgfb) termékének terjesztését. Egy hétre rá bűncselekmény gyanújának felmerülése miatt a PSZÁF azonnali vizsgálatot rendelt el, s Nagy Bálint, a biztosító elnök-vezérigazgatója ellen eljárás indult sikkasztás és pénzmosás gyanújával. Az irányítást átvevő PSZÁF tagi pótdíj befizetésére vonatkozó javaslatát két közgyűlésen is elutasították a tagok.

Átszerződés

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – tegnap kiadott közleménye alapján -. augusztus 15. határnappal visszavonta a MÁV Általános Biztosító Egyesület (MÁV ÁBE) tevékenységi engedélyét. Ez alapján az egyesületi tagok biztosítási jogviszonya 2008. augusztus 16.-án 0 órától szűnik meg a MÁV ÁBE-nél. A tagoknak 2008. augusztus 15.-ig kell új biztosítók választaniuk, amely a szerződéskötést követően vállal fedezetet az esetleges károkra. Azok, akik nem választanak a fenti időpontig új biztosítót, a későbbiekben károkozás esetén közvetlenül maguk kötelesek állni az okozott károkat a károsult fél, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége Kártalanítási Számlája felé. Az átszerződéssel kapcsolatos tudnivalókról a MÁV ÁBE minden egyesületi tag számára tájékoztatást küld postán, illetve ezeket közzéteszi honlapján, napilapokban és egyéb kommunikációs csatornákon is. Külön postai küldeményben kapják meg az átszerződéshez szükséges kártörténeti igazolást is.Az átszerződéssel kapcsolatos legfontosabb információk:

 • Azok az egyesületi tagok, akik igazoltan befizetik a 2008. III. negyedévre vonatkozó kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjukat, bónuszfokozatuknak megfelelően szerződhetnek át.
 • A díjat meg nem fizető, bónusz fokozatú tagok viszont A00-ás fokozatú besorolást kapnak az új, választott biztosítójuktól.
 • A málusz fokozatúak besorolása megmarad.
 • Nagyon fontos, hogy az átvevő biztosító saját tarifája szerint fogja kérni az elmaradt díj kiegyenlítését, ezért a III. negyedévi díjat augusztus 15.-ig mindenképpen rendezni érdemes.

Meglévő kötelezettségek kifizetése

Mivel a MÁV ÁBE eszközei nem nyújtanak teljes mértékben fedezetet az eddig okozott károkra, a meglévő kötelezettségeket az Egyesület a következő kielégítési sorrendben teljesíti:

 1. járadékfizetési kötelezettségek;
 2. természetes személyek által okozott személyi sérüléses károk;
 3. nem természetes személyek által okozott személyi sérüléses károk (kivéve a nagy anyagi teherbírású személyek kárai);
 4. természetes személy által okozott, 300 ezer forintnál nagyobb összegű vagyoni károk;
 5. nem természetes, nagy anyagi teherbírású személy által okozott személyi sérüléses károk;
 6. egyéb kárkifizetések.

A KGFB üzletág tevékenységi engedélye mellett a Felügyelet augusztus 15-ével a MÁV ÁBE egyéb biztosítási ágazataira (így casco, lakásbiztosítás, stb.) vonatkozó tevékenységi engedélyét is visszavonta. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási ágazat kapcsán érintett kárkifizetések jogszabály alapján az egyéb ágazatok kifizetései elé sorolódnak. A MÁV ÁBE az augusztus 16. és szeptember 30. közti, általa meg nem szolgált időszakra vonatkozó, ám a tagok által befizetett tagdíjat Alapszabálya előírásainak megfelelően, a biztosítási szolgáltatások teljesítését követően fizeti vissza az érintetteknek.

A legfontosabb kérdések

A biztosítóváltás kötelező!A következő negyedévre nem köthetnek, hanem kötelesek másik biztosítóval biztosítást kötni a volt MÁV ÁBE ügyfelek. Ettől függetlenül 2008. novemberében ismét lehetőségük lesz biztosítót váltani.Mi történik akkor, ha valaki nem választ új biztosítót?Azok a MÁV ÁBE-nál jelenleg kgfb-szerződéssel rendelkező tagok, akik augusztus 15.-ig nem választanak új biztosítót, károkozásuk esetén közvetlenül kötelesek helyt állni az ezt követően általuk okozott károkért a károsult fél, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége Kártalanítási Számlája felé.

Hogyan alakulnak a bónusz- és malus fokozatok?

Akik már megfizették, vagy augusztus 15-ig befizetik a már esedékessé vált III. negyedévi kgfb díjat, azok a megszerzett bónuszfokozatukat megtartva szerződhetnek az új biztosítóhoz.Az a bónuszfokozatú tag, aki nem fizette be a III. negyedéves díjat, késik a befizetéssel vagy az átszerződéssel, az A00-ás fokozatú besorolást kap az új biztosítónál, ha viszont malus fokozatú, akkor besorolása megmarad.Az új biztosító kiválasztásához érdemes lehet alkuszok segítségét kérni, akik kalkulációt készítenek, tájékoztatnak bennünket a lehetőségekről, díjakról, kedvezményekről, kapcsolódó szolgáltatásokról. Elvégzik a szerződéskötést és a bónuszfokozat érvényesítését, illetve káresemény felmerülésekor is közreműködnek az ügyintézésben. Az alkuszi szolgáltatások a biztosítási termék díját nem befolyásolják.

A III. negyedéves díj befizetésével kapcsolatos tudnivalók

Kinek fizesse be az ügyfél a díjat?Javasoljuk, hogy a díjfizetési kötelezettségének tegyen eleget (mivel elképzelhető, hogy már csekket sem kapott, átutalással). A MÁV Biztosító Egyesület számlaszáma: 14100392-94431649-78000005. A közlemény rovatban tüntesse fel a forgalmi rendszámot és a kötvényszámot.Mi történik, ha az ügyfél nem fizeti be a III. negyedéves díjat?

 • Közúti ellenőrzés során sajnos megbüntetik a hiányzó befizetés miatt, sőt, a biztosítatlan járművet kivonhatják a forgalomból.
 • A díjat be nem fizető ügyfél elveszíti bónuszfokozatát: a hátralékos, bónuszfokozatú tagok A00-ás fokozatú besorolást kapnak az új választott biztosítójuktól, a malus fokozatúak besorolása viszont megmarad.
 • Az átvevő biztosító saját (magasabb) tarifája szerint visszamenőlegesen is kérni fogja az elmaradt díj kiegyenlítését tőlük.
 • Ha nincs felelősségbiztosítása, és balesetet okoz az ügyfél a következő két hétben, akkor a kárt saját zsebből kell rendeznie – súlyosabb egészségkárosodásnál ez többmilliós nagyságrendű összeg is lehet.

A D.A.S. a PSZÁF nyilatkozatával egyetértésben azt javasolja, hogy augusztus 15-ig mindenki fizesse be a negyedéves díjat.

Az új biztosítónál csak a negyedéves díj megfizetése mellett lehet szerződni, akkor most kétszer kell a III. negyedévet kifizetni?

Igen. Sajnos a III. negyedévi díjat kétszer kell megfizetni, a MÁV ÁBE és az új biztosító felé is.Visszakapja-e ez az ügyfél a tört időszaki díjat? Mi a helyzet, ha a féléves, éves díjat az ügyfél már előre kifizette?Mivel a biztosítási tevékenységet augusztus 15-től a MÁV ÁBE megszünteti, ezért a törtidőszaki, esetleg teljes negyedéves díjrészletet vissza kellene fizetni a szerződőknek. Azonban a kgfb és egyéb biztosítási kifizetések elsőbbséget élveznek, így erre csak azt követően lenne mód, ha ezeket a kötelezettségeket teljes egészében ki tudná egyenlíteni a Biztosító. Sajnos nagy valószínűséggel arra kell számítani, hogy ezek a befizetett összegek visszautalására már nem kerül sor fedezethiány miatt – ezeket a követeléseket ugyanis csak a kárkifizetések után lehetne teljesíteni.

Kártérítések

Kell-e az ügyfélnek, mint egyesületi tagnak helyt állnia azokért a kötelezettségekért, amelyek a MÁV-ot terhelik, és amelyre a MÁV nem rendelkezik anyagi fedezettel?A MÁV ÁBE tagjai egyesületi tagsági jogviszonyban is állnak a Biztosítóval, az egyesületi tagi jogviszony csak az alapszabályban meghatározott tagdíj befizetési kötelezettségét jelenti. Ha nincs olyan egyesületi döntés, ami további befizetéseket ír elő, akkor ilyen kötelezettséggel nem kell számolni. Abban az esetben sem, ha a károsultaknak a MÁV ÁBE meglévő pénzeszközei és egyéb forrásai nem teszik lehetővé a már bejelentett károknak a teljes körű kifizetését.

Mi van, ha a kárt okozó a MÁV ÁBE ügyfele volt?

Tehát: minden biztosítással rendelkező MÁV-os ügyfél által 2008. augusztus 15.-ig okozott kárt a MÁV-nak kell megtéríteni. A bejelentett károk azonban már most kétszeresen meghaladják a Biztosító eszközállományát, ezért a felügyelet előírta a károk meghatározott sorrendben való kifizetését, ahol első helyen állnak a járadék fizetések, ezt követik a személyi sérülések kárkifizetései és legvégül a vagyoni károk. Ezrét nagy a valószínűsége annak, hogy egyes vagyoni károkra nem jut majd fedezet a biztosítónál (a korábbi adatok szerint mintegy 10 ezer függő kára van a MÁV ÁBE biztosítónak, amelynek értéke kb. kilenc milliárd forint).

Mi lesz a megkötött CASCO biztosításokkal, fizet-e a MÁV-ÁBE a már bejelentett CASCO igényekre?

A MÁV- ÁBE tevékenységi engedélyének visszavonása minden biztosítási tevékenység megszüntetésének a kötelezettségével jár, tehát új CASCO biztosítást is kell kötni a biztosítottaknak. A CASCO kifizetéseket a kötelező felelősségbiztosítási kifizetések után kell sorolni, mivel azokra is csak részben látszik most a fedezet, ezért elképzelhető, hogy a CASCO károkat a biztosító nem tudja kifizetni. A D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. folyamatosan nyomon követi az üggyel kapcsolatos fejleményeket, és weboldalán valamint havonta megjelenő elektronikus hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit és az érdeklődőket. Forrás: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008. július 31-i sajtóközleménye,www.pszaf.hukülső, új ablakban nyílik