Tűzijáték – csak okosan!

Az adventi időszak és a karácsony elmúltával a bevásárlóközpontok parkolóinak helyét a fenyőfaárusoktól átveszik a különböző, színesebbnél színesebb és hangosabbnál hangosabb tűzijátékokat és egyéb pirotechnikai eszközöket áruló kereskedők. Sokan hódolnak e mulatságnak az óév búcsúztatásaként, az újév köszöntéseként. Az is sokak előtt ismert, hogy az ilyen jellegű szórakozásnak szigorú szabályai vannak, ezért tekintsük át ezek közül a legfontosabbakat.

A pirotechnikai termékeket a vonatkozó kormányrendelet négy nagy osztályba sorolja. Azok a tűzijátékok, amelyek alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel járnak, s amelyeket még akár zárt térben is használhatunk, az 1. osztályba sorolják. A 2. osztályba kerülnek mindazon termékek, amelyek megfelelnek az előbbi jellemzőknek, de kültéri használatra szánták őket. A 3. osztályba sorolandók a termékek, amelyeknek használata közepes kockázattal jár, szabadban lévő nagy, nyílt területen történő használatra szánták és amelyek zajszintje nem ártalmas az egészségre. A 4. osztályba már a professzionális, csak és kizárólag pirotechnikusok által használható és kezelhető termékek tartoznak.

A fenti osztályozás nem pusztán elméleti jellegű, ezen besorolás határozza meg azt, hogy egyes termékeket 18 éven aluliak megvásárolhatják-e, illetve felhasználhatják-e azokat. Az adott terméken minden esetben kötelező feltüntetni a termék pirotechnikai osztályát is.

Az 1. osztályba tartozó termékeket szabadon megvásárolhatja bármely 14. életévét betöltött személy, azokat 1 kilogramm hatóanyag-tartalomig tárolhatja, birtokolhatja, illetve természetesen fel is használhatja. A 14 éven aluli személyek is felhasználhatják ezen tűzijátékokat, azonban csak nagykorú személy felügyelete mellett.

A 2. osztályba sorolt termékek esetében a fenti szabályok érvényesek azzal, hogy a vásárlás, tárolás, birtoklás, felhasználás szabadsága a 16. életévüket betöltött személyeket illeti meg, míg a 16 éven aluliak azokat nagykorú személy jelenlétében használhatják.

Az igazán nagy durranást okozó termékek azonban azok, amelyeket a szabályozás a 3. osztályba sorol. Ezek azok a tűzijátékok, amelyek rendkívül látványosak, s melyekből megszámlálhatatlan darabot lőnek fel szilveszter éjszakáján. Ezeket a termékeket december 28-a és 31-e között bármely, 18. életévét betöltött nagykorú személy engedély nélkül megvásárolhatja.

Fontos azonban, hogy a tűzijáték felhasználása csak december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig engedélyezett. Petárdát vásárolni, birtokolni továbbra is általános jelleggel tilos.

A fel nem használt, 3. osztályba sorolt tűzijátékokat január 5-ig kötelesek vagyunk a forgalmazónak visszaszállítani, aki a termékeket köteles extra költségek felszámítása nélkül visszavenni.

Az év végi önfeledt szórakozás közben érdemes figyelni a fenti szabályok betartására, illetve a fel nem használt tűzijáték időben történő visszaszállításáról is gondoskodni kell. Az előírások megszegőivel szemben akár szabálysértési eljárást is indíthat a rendőrség, melynek során 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.