Sok víz folyik még le addig a Dunán?

Fejlődő városokban és településeken egyre gyakoribbak az ivóvíz- és szennyvízberuházások.

Az érintett ingatlan tulajdonosok víziközmű társulatokat hoznak létre önkéntes alapon, az érdekeltségi hozzájárulások befizetésére, illetve behajtására. Hogyan működik, és milyen céllal egy ilyen társulat? A válaszokat megkapjuk a vízgazdálkodási társulatok alakításának szabályait tartalmazó 160/1995. (XII. 26.) Korm. Rendelet alapján.

A társulat szervezése során a tulajdonosok belépési szándéknyilatkozat aláírásával lehetnek önkéntes tagjai a társulatnak. Ebben az esetben választhatják az előkészítés során a hozzájárulás javasolt kedvezményes részletekben történő befizetésének lehetőségét.

A társulatba történő "önkéntes" belépés határideje a társulat alakuló ülésének napja. Az alakuló ülés összehívása akkor indokolt, ha sikerült a 2/3-os többségi szervezettség elérése, ugyanis a társulat akkor alakulhat meg, ha az ingatlan tulajdonosok több mint kétharmada belépési szándéknyilatkozat aláírásával kinyilvánítja, hogy támogatja a beruházást és megfizeti a hozzájárulást a társulat által előírt módon és határidőre.

Amennyiben a tulajdonosok 2/3-a a szándéknyilatkozat aláírásával támogatja a társulat létrejöttét, valamint a beruházás megvalósítását, úgy a Társulat megalakulhat, mely időponttól a tagság a többi ingatlan tulajdonosára nézve is kötelező.

Ezen tulajdonosokat kényszer tagoknak nevezik. Számukra a hozzájárulás kedvezményes megfizetésre már lehetőség nincsen, ezért nekik a hozzájárulást a Társulat megalakulását követően egy összegben kell megfizetni. Nagyon sok esetben a tagok csupán ekkor szembesülnek a tagi hozzájárulás megfizetésének kötelezettségével, amikor az erről kiállított felszólítást megkapják, ebben az esetben javasolt haladéktalanul felvenni a kapcsolatot a társulattal, és kérni kell az alapító okirat bemutatását, valamint annak igazolását, hogy az önkéntes csatlakozásra felhívták a tulajdonost. Amennyiben a társulat a felhívást igazolni nem tudja, kérelmezni lehet a hozzájárulás részletekben történő megfizetésének engedélyezését.