Kifogásom van!

A postaládában értesítő, ajánlott küldemény érkezett a rendőrségtől.

A borítékban egy idézés, vagy egy szabálysértési határozat, mely bírságot szab ki, vagy éppen arról tájékoztat, hogy bevonták a vezetői engedélyt. Hogyan zajlik egy szabálysértési eljárás? Mit lehet tenni, ha a határozatban foglaltakkal nem értünk egyet?

Szabálysértésnek azok a jogsértő magatartások minősülnek, melyek a bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit.

A szabálysértési eljárás, feljelentés, magánindítvány, illetve a szabálysértési hatóság észlelése alapján indul. Közlekedési szabálysértések (ezek a leggyakoribbak) esetén legtöbbször az azt észlelő rendőr feljelentése alapján indul meg az eljárás.

A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a különböző bizonyítási eszközök alapján dönt a szabálysértési ügyben. A hatóság szükség esetén meghallgatást tarthat, mely azt jelenti, hogy az eljárás alá vont személyt meghallgatásra idézi, mely idézés történhet írásban, de akár telefonon keresztül is. Nagyon fontos, hogy a meghallgatásra megidézett személy köteles a hatóság előtt megjelenni, ellenkező esetben rendőrség útján elővezethető.

Amennyiben a rendőrség a szükséges bizonyítékokat feltárta, és az esetleges meghallgatásokat lefolytatta, 1-3 hónapon belül szabálysértési határozatot hoz, amely ellen a határozat postai kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség kifogás benyújtására. Ezen 8 napos határidőbe a hétvége, és az ünnepnapok is beletartoznak, így kiemelten fontos figyelni ennek az igen rövid határidőnek a betartására. Amennyiben az érintett a határidőt elmulasztja, mert például, megbetegszik vagy külföldön tartózkodik, a mulasztás okának igazolásával egyidejűleg van lehetősége a kifogás benyújtására.

A benyújtott kifogásban mindenképpen hivatkozni kell az eljárás ügyszámára, és elő kell adni azokat a tényeket, amelyre hivatkozva nem értünk egyet a kiszabott büntetéssel, illetve azokat a méltányolható körülményeket, amelyre hivatkozással a bírság összegének, vagy például a járművezetéstől eltiltás időtartamának csökkentését kérjük.

A benyújtott kifogást a rendőrség bírálja el, ha a benne foglaltakkal egyet ért, a határozatát módosítja, vagy visszavonja, ha nem ért vele egyet továbbküldi elbírálásra a bíróság részére.

A bíróság első körben tárgyaláson kívül határoz. Ha ezzel a határozattal nem értünk egyet, akkor szintén a kézhezvételtől számított 8 napon belül kérhetjük tárgyalás tartását. A bíróság jogerős döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.