Sic itur ad ASTRA, avagy így jutunk el a fejfájásig

Egy férfi a fejét fogva néz egy levelet.

Ha nem is a csillagokig, de a fejfájásig biztosan sokan eljutottak az utóbbi hetekben a csődbe jutott Astra Biztosító ügyfelei közül. Van, aki a már bekövetkezett kára miatt aggódik, van aki a jövőben bekövetkező károk miatt. A különböző biztosítási formákra - úgy, mint felelősségbiztosítás, lakásbiztosítások, utasbiztosítás - nem egészen egyforma szabályok vonatkoznak, ennek megfelelően annak az ügyfélnek, aki továbbra is fenn akarja tartani a biztosítási védelmi szintjét, más és más lehet a helyes stratégiája a jövőre nézve.

A kötelező felelősségbiztosításokat illetően elviekben ugyan nem kell aggódniuk sem az okozóknak, sem a károsultaknak, mivel a Magyar Nemzeti Bank részletes tájékoztatót tett közzé. Bár a román garanciaalapnak kiterjed a fedezetvállalása a csődbe ment biztosító kötelezettségvállalásaira, azért a helyzet korántsem megnyugtató. A román biztosítási gyakorlat – legalábbis ami a kötelező felelősségbiztosításokat illeti – finoman szólva sem nevezhető olajozottnak és átláthatónak, pláne nem gyorsnak. Lehet attól tartani, hogy a jogos kárigények elbírálása elhúzódik, a kifizetésre esetleg jelentős késedelemmel fog csak sor kerülni. Mindez a károsulti oldalon oda is vezethet, hogy nem a biztosítón, hanem az üzembentartón fogják a kárigényt érvényesíteni. Ennek ugyanis nincs jogi akadálya. Az üzembentartó és a jármű vezetője számára sem jelent mentséget, hogy érvényes biztosítással rendelkezett, ettől még a kártérítési felelősség alól senki nem mentesülhet. Innentől kezdve pedig a károsult választásától függ, hogy a garanciaalapot, az üzembentartót, netán a jármű vezetőjét vagy a MABISZ-t akarja perbe fogni a kár megtérítése érdekében.

A másik nem teljesen tisztázott kérdés az astrás felelősségbiztosítási szerződéseket érintően az, hogy mi lesz azokkal, akik elmulasztják időben felmondani a felelősségbiztosítási szerződésüket. Ebben az esetben ugyanis a szerződés meghosszabbodik. Bár az Astra biztosító nem fogadhat be új ajánlatokat és maga sem kezdeményezhet szerződéskötést, a határozatlan időre kötött szerződések ettől még érvényben és hatályban maradnak.  Az esedékes díjakat az évfordulóig mindenképpen meg kell fizetni, mivel ellenkező esetben fedezetlenségi díjjal kell a szerződőnek számolnia, és a garanciaalap is csak díjrendezett időszakra eső károkért tud helytállni.

Érdemes ezért mindenkinek idejében, a biztosítási évfordulót megelőzően megfelelő időpontban tett írásos nyilatkozattal felmondania astrás szerződését. Lakásbiztosítási és más vagyonbiztosítási szerződések esetén egyszerűbben, a díjfizetés elmulasztásával is megszüntethető a szerződés, mivel ezeknél a szerződéseknél nem kell a kötelező felelősségbiztosításnál ismert fedezetlenségi díjjal számolni. Aki egy nemvárt eseménytől tartva az átláthatóbb, számon kérhető kárrendezésben érdekelt, annak érdemes idejekorán váltania. Aki már előre megfizette éves díját, az sajnos nem igényelheti azt vissza. Utóbbiak mégis jól teszik, ha pl. rögvest másik lakásbiztosítást kötnek, mivel az új Ptk. ezt már lehetővé teszi, és a hazai székhelyű biztosító teljesítése sokkal inkább kontrollálható, és kikényszeríthető, mint a külföldi székhelyű fióktelep esetében.