Sárga csekkes befizetés, korai felismerés

Egy toll épp kitölt egy sárga csekket.

A jövő évre vonatkozó jogszabályi változások egyik újdonsága a sárga csekkes befizetéseknek a teljesítési határidejével kapcsolatos. 

A klasszikus sárga csekkek használóinak jövő év, azaz 2010. május 1-től különösen oda kell figyelniük a befizetés határidejére.A sárga csekkes befizetésének határidejét érintő jogszabály változások eredménye, hogy2010. május 1. napjától általános szabályként fog érvényesülni, hogy a csekkes befizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az a jogosult részére megérkezik.Ezt a teljesítést ma még csak a pénzügyi szolgáltatók, bankok alkalmazták akként, hogy szerződéseikben külön kikötötték azt a határnapot, amikor az egyes részletek befizetését teljesítettnek tekintették. A módosítás eredménye a mindennapokban generálisan azt fogja eredményezni, hogy a csekken szereplő dátumnál legalább két nappal korábban fizessük be a csekk összegét a postán. A módosítás indoka a pénzügyi szakemberek szerint az volt, hogy a postai befizetés átlagos átfutási ideje legalább két nap, és a számlák akkor tekinthetőnek kiegyenlítettnek, ha az abban foglalt összeg a szolgáltató részére határidőben megérkezik. Másik indokként az is felmerült, hogy manapság az úgynevezett csekkes befizetések immáron elavultak, és célszerű előmozdítani a csoportos beszedési megbízással, vagy az egyéni elektronikus pénzügyi átutalásokkal kapcsolatos tranzakciókat, számla kiegyenlítéseket.Mi lehet a következménye a késedelmes teljesítésnek? Sajnos a késedelmi kamat, illetve egyéb, a szerződésben meghatározott jogkövetkezmény. Egyes hírértesülések alapján azonban a szolgáltatók nagy része a kezdetekben el fog tekinteni a késedelmi kamat alkalmazásától (legalábbis addig, amíg a többség hozzá nem szokik az átálláshoz), azonban a jog- és elszámolási viták elkerülése végett jobb inkább figyelmesnek lenni, és a csekkeket a megadott határnap előtt befizetni, vagy áttérni más teljesítési formára (például egyéni, elektronikus átutalás). Így biztosan elkerülhetővé válnak a félreértések. Szóval, tessenek figyelni!