Receptkiváltás külföldön? Lehetséges!

Egy nő, egy papírt mutat a gyógyszertáros nőnek.

Sokan vannak, akik olyan betegségben szenvednek, amely miatt folyamatosan gyógyszert kénytelenek szedni. Ezzel rendszerint nincs is probléma, elmennek az orvoshoz, felíratják, majd a patikában kiváltják és - ahogy az orvos rendeli - beszedik azokat. De mi a helyzet akkor, ha valaki - például munka - miatt hosszabb külföldi tartózkodásra kényszerül? Mit lehet ilyenkor tenni, hogy ne szenvedjen hátrányt az érintett, de ne is kelljen minden hónapban felkeresnie a háziorvosát?

Az orvosnak a felírt gyógyszer mennyiségét főszabály szerint úgy kell meghatároznia, hogy az a beteg szakszerű gyógykezeléséhez szükséges legközelebbi orvosi vizsgálatáig elegendő legyen. A hatályos szabályozás értelmében pedig az orvos egy recepten, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget rendelhet.

Krónikus betegség vagy állapot kezelése során, amennyiben a gyógyszer tartós – előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos – alkalmazása szükséges, és a gyógyszer tartós alkalmazásától az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható, már más a helyzet. Valamint, ha a recept kiváltására nyitva álló időtartam alatt előre láthatóan nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja, az orvos legfeljebb 3 havi időtartamra elegendő gyógyszert is rendelhet.

Kivételes esetben lehetőség van arra is, hogy ezektől a főszabályoknak tekinthető előírásoktól eltérően az orvos betegellátási érdekből a gyógyszer alkalmazásának szükségességéig terjedő időtartamra, de legfeljebb 1 évre elegendő gyógyszermennyiséget rendeljen egy vényen. Ezt kizárólag akkor teheti meg, ha az a beteg különleges élethelyzetére tekintettel indokolt, a gyógyszer tartós alkalmazása szükséges, és a gyógyszer tartós alkalmazásától az adott beteg esetében az előzetes kezelési tapasztalat alapján megfelelő hatás várható.

Abban az esetben pedig, ha az érintett jelzi a gyógyszert felíró orvosnak, hogy azt nem Magyarországon kívánja kiváltani, az orvosnak lehetőség szerint a kiváltás országában ismert nyelven fel kell tüntetnie a recepten az azonosító adatokon túl a rendelni kívánt gyógyszerre vonatkozó, jogszabály által meghatározott speciális adatokat, valamint a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára, gyakoriságára vonatkozó egyértelmű utasításokat is. Az ilyen receptet pedig az érintett külföldön is kiválthatja.

Nincs tehát akadálya annak, hogy a rendszeresen gyógyszert szedni kényszerülők is hosszabb külföldi utazásokat tegyenek, hazájuktól távolabb vállaljanak munkát, esetükben azonban mindenképp nagyobb, gondosabb felkészülést igényel az utazás megtervezése. Érdemes még idejében konzultálni ilyen esetben a kezelőorvossal arról, hogy alkalmazható-e a fenti szabályok valamelyike.