Nemcsak nyaralni, telelni is jó

Sokan vagyunk, akik nem a szobából élvezzük a kora téli időjárás szépségeit, de az utazások során előfordulhat, hogy nem azt kapjuk, amire számítottunk, amit ígértek. Érdemes tisztában lennünk jogainkkal, lehetőségeinkkel.

T. Ildikó és családjának esete igen tanulságos. Az elmúlt télen síutat fizettek be, pályaszállással. Mivel nem volt hó az utazás hetében, az előre kifizetett pályabérletet ki sem adták. Végül megoldották a síelést a kétórányi autóútra lévő műhavas pályán, hazatérvén pedig visszakérték a bérlet árát az utazási irodától. Az iroda természetesen nem akart fizetni.

Az ügy végül szerencsésen végződött, hosszas hercehurca után – hála az ügyfél meglévő jogvédelmi biztosításának – bíróságnak kellet kimondania, hogy a bérlet ára visszajár. A legfontosabb dolog utazás előtt a biztosítások (utazási-, sí-, felelősség- és jogvédelmi biztosítás) megkötése és az utazási szerződésre való odafigyelés.

Az utazási és utazást közvetítő szerződésre vonatkozó szabályokat a 214/1996. (XII. 23.) kormányrendelet az utazási és utazást közvetítő szerződésről tartalmazza, mely pontosan meghatározza az utazási vállalkozó (u.v.) és az utas jogait és kötelezettségeit.

Az u.v. az utazási feltételekkel és a programokkal kapcsolatosan közzétett tájékoztatójában foglaltaktól akkor térhet el, ha ezt a lehetőséget kifejezetten fenntartotta és a változásokat az írásos szerződéskötés előtt az utassal közölte. A szerződés egy példányát őrizzük meg, ezzel tudjuk igazolni, ha nem megfelelő szolgáltatást kaptunk.

Az anyagiak

Az utazási szerződésben meghatározott díjak emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt kerülhet sor (arányosan) – de csakis akkor, ha az emelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. Az u.v.-nak írásban közölnie kell a díjemelés indokát az utassal. Az indulást megelőző 20 napon belül a díjak nem módosíthatóak. Előleg címén a díj legfeljebb 40 százalékának befizetése kérhető. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a vállalkozóra. A díj teljes összegének megfizetését az u.v. legkorábban az utazás előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt.

Elállási jogok

Az u.v. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásos nyilatkozatával állhat el a szerződéstől. Ha nem az utasra visszavezethető okkal indokolható az utazás elmaradása, akkor az utast a következő jogok illetik meg:

  • az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt (ha a szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az u.v. köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni).
  • ha ennek nyújtására az u.v. nem képes vagy az utas a felkínált szolgáltatást nem fogadja el, akkor az utas kérheti a teljes befizetett összeg azonnali visszafizetését és a díj után évi 20% mértékű kamat megfizetését.
  • ha a Külügyminisztérium nem ajánl egy úti célt (ill. egy területet, melyen át kellene utaznunk), akkor következmények nélkül elállhatunk az utazástól (kérhetünk helyettesítő szolgáltatást vagy a részvételi díj visszafizetését).

A vállalkozó köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát is megtéríteni, kivéve, ha előre nem látható és nem elhárítható, emberi életet és egészséget és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merül fel, vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és az utazás ebből az okból hiúsul meg.

Ha az utas elhatározása miatt nem valósul meg az utazás és ezt nem jelzi az utazás megkezdése előtt 35 nappal (vagy ahogy ezt a szerződésben meghatározták), akkor max. a részvételi díj teljes összegét köteles az u.v. részére megfizetni.

Hibás teljesítés

Ha a u.v. az utazást nem a szerződés szerint teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az utas saját elhatározásából nem vett igénybe valamely szolgáltatást. Bármilyen hibát fedezzünk is fel az utazás alatt nyújtott szolgáltatásban, haladéktalanul közöljük azt az utaskísérővel, vagy a részvételi jegyen kijelölt utazási irodával és jegyzőkönyveztessük. Nem tartozik felelősséggel az utazási iroda, ha az utas, vagy kívülálló személy magatartására vezethető vissza a hibás vagy a nem teljesítés, vagy vis maior esete áll fenn.