Munkavállaló helytállás a közösségi oldalakon történő közzétételek miatt

Egy férfi két keze gépel egy laptopon.

A mai kor már elképzelhetetlen internet és különböző közösségi oldalak nélkül. A blogok, a közösségi oldalakon történő közzétételek során megnyílik a lehetőség, hogy csupa idegen embert engedünk be a privát szféránkba. 

Ha felelőtlenül tesszük közzé adatainkat, könnyen lehetővé válhat az is, hogy azokkal visszaéljenek, vagy az is, hogy bárki számára ellenőrizhetővé váljuk.

Éppen ezért fontosabb egyre inkább, hogy tudatos internet használóként, csak korlátozott mértékben osszuk meg a velünk történt eseményeket, vagy véleményeinket. Ez nemcsak a magánéletünk során fontos, hanem bizony a munkavégzésünk során is. Ki ne látott volna már ugyanis olyan bejegyzést egy közösségi oldalon, ahol a felhasználó éppen a munkahelyét, vagy a főnökét szidja, akár nyomdafestéket nem tűrő módon? Ez egy veszélyes játék, ugyanis, ha a főnökünk, vagy a kollégánk szintén ismerőseink, könnyen olvashatják véleményeinek. És egy-egy ilyen, a munkáltatót rossz színben feltüntető kommentnek, bizony akár a munkaviszony azonnali hatállyal történő megszüntetése is eredménye lehet, mi több a munkáltató még kártérítéssel is élhet jó hírnevének megsértése miatt.

Ugyanis a hatályos munkajogi szabályok értelmében, nemcsak a munkáltató köteles a munkavállaló személyhez fűződő jogait tiszteletben tartani, hanem a munkavállaló is köteles ennek eleget tenni munkáltató irányába. Tehát ennek körében a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely a személyhez fűződő jogát nem sérti, és ami a munkaviszony szempontjából lényeges. A munkáltató továbbá akkor korlátozhatja a munkavállaló személyhez fűződő jogait, ha a korlátozás közvetlenül a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül van összefüggésben, és feltétlenül szükséges. Itt is fontos követelmény az arányosság. Így fordulhat elő az, hogy bizonyos internet tartalmakat nem lehet munkahelyen böngészni, vagy az is, hogy a munkavégzés helye (például bolt, vagy iroda) bekamerázott. Természetesen alapvető követelmény, hogy erről a munkáltató előzetesen tájékoztassa a munkavállalóját.

A munkavállalónak szintén kötelezettsége a munkáltató személyhez fűződő jogainak a betartása, mely akár a jó hírnévhez való jogot is magában foglalja. Tehát, ha a munkavállaló negatív színben tünteti fel a munkáltatóját, és ezzel lebukik, a munkáltató azonnali hatállyal felmondhat az ilyen munkavállalónak. Ugyanis ilyen esetben elképzelhető az is, hogy a komment elér egy olyan fokot, mely miatt a munkavállaló a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsított ezzel a bejegyezéssel, mely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. De ezzel még nem szűnhet meg a további következmény alkalmazása. Ugyanis, ha a munkáltató bizonyítani tudja, hogy a bejegyzés miatt őt kár érte – például megcsappant a forgalma – akkor a kártérítési igényét is minden bizonnyal élő fogja terjeszteni a volt munkavállalójával szemben.

Mivel nagyon érzékeny területről van szó, melynek valóban komoly következményei lehetnek, ezért javasolt minden esetben meggondoltan közzétenni a megjegyzéseket a világhálón.