Ukrajnába történő utazások következményei

Egy útlevél egyik sarka, PASSPORT felirattal.

Az elmúlt hetekben aggasztó hírek érkeztek Ukrajnából. A konzuli szolgálat tájékoztatása szerint Ukrajnát a beutazás és tartózkodás szempontjából II. fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok, térségek közé sorolta, egyrészt a Kijevben történtek, majd a Krími Autonóm Köztársaságban kialakult feszült és még ma is fennálló helyzet miatt.

A konzuli szolgálat kifejezetten kéri a magyar állampolgárokat arra, hogy halasszák el az országba történő beutazásukat. A konzuli szolgálat, az Ukrajna területén tartózkodó magyar állampolgárok számára azt javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a konzuli szolgálat honlapján feltüntetett személyekkel (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajnakülső).

A konzuli szolgálat tájékoztatása szerint a II. fokozott biztonsági kockázatot jelentő ország, térség jelzés esetében „a Külügyminisztérium javasolja, hogy az alább felsorolt országokba, illetve térségekbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején, illetve lehetőség szerint, a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre”(http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek).

Korábbi cikkeinkben mindig külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy az utazáshoz igazodó utasbiztosítást kössenek az érintettek. Előfordulhat azonban az, hogy az érintett hiába köti meg az utasbiztosítási szerződést, ha olyan országba utazik, ahol polgárháborús helyzet, vagy zavargás alakult ki.

A Külügyminisztérium köteles annak megállapítására, hogy mely országokat, térségeket nyilvánít utazásra nem javasoltaknak. Jelen esetben Ukrajnába utazásra a fentiek irányadóak. A Külügyminisztérium tájékoztatásának azért van jelentősége, mivel ettől is fog függni, hogy az egyes biztosítók elfogadják-e a szerződő biztosítási ajánlatát, illetve az egyes utasbiztosítási szerződések fedezetet fognak-e nyújtani egy ilyen utazás során bekövetkezett eseményre vagy sem?

A biztosítók a biztosítási szerződésekben meghatározzák azt, hogy mely eseményeket tekintenek biztosítási eseményeknek (lopás, poggyászkár, baleset, egyéb), és azt is, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen feltételek mellett nyújtanak a biztosítottak számára. Mindezek mellett azok az események is külön nevesítésre kerülnek, melyek fennállása esetén a biztosító nem nyújt szolgáltatást, vagy melyek fennállása estén mentesül a szolgáltatás alól. Összességében ezeket a részleteket tartalmazzák az általános szerződési feltételek, azaz azok „a kisbetűs részek”, melyeket a legtöbben nem olvasnak el a szerződés aláírásakor.

A fentiek tehát azt jelentik, hogy ezek határozzák meg a szerződés tartalmát és azt, hogy a biztosító mikor köteles a szolgáltatásra, és mikor utasíthatja azt eleve vissza.

A biztosítási szerződésekben úgynevezett kizárt szolgáltatásként, kockázatként vannak feltüntetve a háborús, polgárháborús eseményekből, felkelésekből, zavargásokból, lázadásból eredő károk.

Mindez azt is jelenti, hogy azok a személyek, akik az érintett országba kívánnak a jövőben utazni, igyekezzenek egyrészről naprakész információkat beszerezni az aktuális helyzetről, továbbá arról, hogy Külügyminisztérium változtat-e az érintett ország, vagy térség besorolásán. Ezen felül javasolt biztosítási szerződést kötni, azzal, hogy külön e körben egyeztetnek a biztosítóval.