Munka a gyermekvállalás után

Egy nő a számítógép előtt ülve, egyik kezével gépel, másikban a kisbabáját tartja.

A gyermekvállalás rengeteg változást hoz a szülők életébe, amelyek többek között a munkahelyi beosztásra is hatással lehetnek. Felmerül a kérdés, hogy milyen feltételekkel lehetséges gyermekvállalást követően visszatérni a munkába? Milyen juttatások járnak egy szülőnek és milyen védelem illeti, ha visszatér dolgozni?

A szülési szabadság és a Csecsemőgondozási díj (CSED) folyósításának ideje alatt tilos bármilyen keresőtevékenységet végezni, azonban annak lejártát követően jogi akadály nem áll a dolgozni vágyó szülő útjába, hogy munkába álljon. 2016. január elsejétől már nem csak a GYES, hanem a GYED mellett is lehetőség nyílik arra, hogy akár teljes munkaidőben visszatérjen a dolgozni vágyó szülő a munka világába. A szabadság, fizetés nélküli szabadság megszűntetését írásban érdemes jelezni a munkáltatónak, aki lehetőleg a korábbi munkakörben kell, hogy foglalkoztassa a visszatérőt. Köteles ajánlatot tenni a munkabér módosítására, hogy azt az időközben megvalósuló bérfejlesztéseknek megfelelően felemelhesse. Ha esetleg a távollét alatt a bérek csökkentek, úgy a visszatérő munkavállaló bérét nem kötelező csökkenteni.

Amennyiben a munkavállaló azt kéri, a gyermek hároméves koráig (három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig) köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Természetesen a részmunkaidőben való foglalkoztatást ezt követően is fenntarthatják, de 3 éves korú gyermek esetén már nincs törvény által biztosított kötelező erő.

Fontos tudni, hogy visszatérés esetén már nem védi a szülőt az ún. abszolút felmondási tilalom, ami a várandóssága, szülési szabadsága illetve gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadsága ideje alatt védte munkaviszonyát. Érdemes ezért előzetesen megkeresni a munkáltatót, kollegákat és érdeklődni, mikor, milyen feltételekkel, milyen munkakörbe tudná visszavenni a munkavállalót. A törvény a gyermek három éves koráig mégis védi az anyát, illetve a gyermeket egyedül nevelő apát, mert az általános felmondási szabályokat szigorítva csak abban az esetben teszi lehetővé a felmondást, ha a munkáltatónál nincs olyan munkakör, ami a visszatérni kívánó munkavállaló végzettségének, képességének, gyakorlatának megfelelő volna, a felajánlott másik munkakört a munkavállaló pedig nem kívánta elfogadni. Ugyanezen munkavállalóknak gyermekük három éves koráig felmondani csak olyan rendkívüli körülmény miatt lehetséges, ami egyébként az azonnali hatályú felmondást is megalapozná, így az, hogy munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, ami a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.  Teljesen jogszerűtlen a gyermek gondozása céljából törvény által biztosított betegszabadság gyakori igénybevétele miatt megválni a munkavállalótól.