Bútorok a társasház folyosóján

A kertben egy fiókos, ajtós szekrény, amiben virágok vannak ültetve.

A T. család régi kis családi komódja a maga kopottságával, kieső lábaival, felhólyagzott műanyag borításával bőven elérte a kihasználhatósági idejét, megérett a lomtalanításra. A család ki is helyezte az ütött-kopott kis bútort a lépcsőházi folyosóra. Jól megvoltak rajta a virágok, gondolták, majd a tavaszi lomtalanításkor kidobják. Ez a cikk nem lakberendezési tanácsadásra vállalkozik, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogyan válhat egy selejtezésre váró bútor - akaratlanul - a család "legdrágább" ingóságává.

A T. család története természetesen a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzattal (OTSZ) függ össze. A lépcsőház, a nyitott- vagy a függőfolyosó tűzvédelmi szempontból menekülési útvonalnak számít. Az OTSZ egy jogszabály, ezért nem tudása sajnos senkit nem mentesít a betartása alól, sem pedig a szankciók alól. Az OTSZ a következőket rögzíti:

Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem helyezhetők el. Az említett (3) bekezdés pedig azt mondja ki, hogy a lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, ha a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik le.

A katasztrófavédelmi hatóság az ellenőrzés során fellelt szabálytalanság miatt több százezres tűzvédelmi bírságot szabhat ki akár a magánszemélyre, akár a teljes lakóközösségre. Így válhat tehát egy kiszuperált bútordarab a családi tartalékok rablójává.

Jogilag egyébként rendkívül problémás helyzetet eredményez, amennyiben a katasztrófavédelmi hatóság az egész lakóközösséget bírságolja meg. A szabálytalanságot ugyanis nyilván meghatározott lakó(k) követi(k) el, nem pedig minden egyes lakó. Külön probléma, ha a társasházi, szövetkezeti képviselő nem fellebbezi meg a bírságot, legalább a mérséklés reményében, nem meríti ki a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget. Végső esetben ugyanis szét kell teríteni a lakók között a bírságot, külön döntés hiányában egyenlő arányban. Ez pedig a lakók többségével szemben igazságtalan. Amennyiben a vétkes fél azonosítható, a többiek vele szemben követelhetik a bírság arányos megváltását. A vétkes azonban adott esetben már csak a jogerős határozatról értesül, ami viszont vele szemben igazságtalan.

Szerencsére a vizsgálatról rendszerint előre értesítést kap a lakóközösség, ezért egy kis körültekintéssel a jogvitás helyzet megelőzhető. Ez végső soron nem is a bírság elkerülése, hanem természetesen a személybiztonság miatt fontos.