Módosulhat az építési törvény a hajléktalanok hátrányára

Egy hajléktalan alszik egy zöld padon, a cipője a pad előtt van.

A Belügyminisztérium törvényjavaslatot dolgozott ki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény módosítása érdekében, melynek eredményeként eltávolíthatják a hajléktalanok a közterekről.

A törvényjavaslat 4. §-a ugyanis úgy határozza meg a közterület rendeltetését, hogy az a közúti közlekedés biztosítása (út, járda, stb.), kikapcsolódás, szórakozás, sport, szabadidő-eltöltés, felvonulás, gyülekezés biztosítása, szobor elhelyezése, emlékhely kialakítása, közművek elhelyezése.A hajléktalanokat mindebből az érinti hátrányosan, hogy a törvényjavaslat felhatalmazást adna az önkormányzatoknak, hogy rendelettel szabálysértéssé nyilvánítsa a település belterületének annak rendeltetésétől eltérő, engedély vagy megállapodás nélküli használatát. A törvény indokolása minden kételyt eloszlat a szabályozás célját illetően, amikor kifejezetten kiemeli a hajléktalanok kitiltását a közterületekről, mint a szabálysértés egyik lehetséges szankcióját.A hajléktalanokkal foglalkozó civil szervezetek részéről máris számos kritika érte a tervezetet, mivel álláspontjuk szerint az csak látszatmegoldást kínál a problémára. Kérdéses ugyanis, hogy a közterületekről eltávolított hajléktalanok hol tudják majd folytatni az életüket, mivel elhelyezésük egyelőre nem megoldott.A törvényjavaslatot mindenesetre az Országgyűlésnek kell majd elfogadnia.