Mit jelent az anyasági támogatás és kik jogosultak rá?

Egy anya játszik a négy hónapos kisbabájával az ágyban.
Az anyasági támogatás minden édesanyává vált nőnek jár, feltéve, hogy az erre irányuló kérelmet a szülést követő 6 hónapon belül benyújtja és megfelel az alábbi kritériumoknak.
  • A várandóssága alatt legalább 4 alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt,
  • örökbefogadó szülőként, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték,
  • gyám esetében, ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül – szintén jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

A korábbi szabályokhoz képest jelentős változás a határon túliak számára, hogy a 2018-as évtől anyasági támogatásban részesülhet a nem Magyarországon élő, külföldön született, magyar állampolgárságú gyermek anyja vagy gyámja is, feltéve, hogy rendelkezik magyar igazolvánnyal.

Nem jár anyasági támogatás, ha a szülők a gyermek születése előtt nyilatkozatukkal hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához (kivéve, ha a nyilatkozatot határidőben visszavonták). Szintén nem jár támogatás, ha a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül. (Kivéve, ha az elrendelt gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.)

Az anyasági támogatás iránti igényt a ’Kérelem anyasági támogatás megállapítására’ elnevezésű nyomtatványon nyújthatjuk be, mely ingyenes dokumentum az Államkincstár weboldalán keresztül is elérhető. A nyomtatvány részletesen felsorolja a kérelemhez benyújtandó iratok, iratmásolatok listáját. Tartsuk szem előtt, hogy a határidő a gyermek születését követő 6 hónap.

A támogatás gyermekenkénti összege megegyezik a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2018-ban 64.125,-Ft), ikergyermekek esetében pedig a 300%-ával (2018-ban 85.500,- Ft).