Milyen társadalombiztosítási ellátásra lehetünk jogosultak, ha elveszítjük hozzátartozónkat?

Öltönyös ember tanácsot ad egy idős házaspárnak egy asztalnál ülve.

Jelen cikkünkben egy olyan témáról fogunk írni, ami sajnos előbb vagy utóbb mindannyiunkat érinthet, abban az esetben, ha elveszítünk egy hozzátartozót. Tekintettel arra, hogy a társadalombiztositásnak széles gondoskodó hálója van, az alapján, hogy valaki a szülőjét, vagy a férjét-feleségét veszíti el különböző szociális ellátásokra lesz jogosult. Természetesen ezek az ellátások nem tudják pótolni az elveszített szerettünk hiányát, ugyanakkor abban segítségünkre lehetnek, hogy például egy egyedül maradt gyermek, vagy özvegy ne nélkülözzön annyit az elhunyt családtag kieső keresete miatt, ezért fontos tisztában lenni ezekkel az ellátásokkal. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény hozzátartozói nyugellátásként nevesíti az özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szülői nyugdíjat, a baleseti hozzátartozói nyugellátást, valamint az özvegyi járadékot. Fontos kiemelni, hogy a hozzátartozói nyugellátásra jogosultság szempontjából halálesetnek számít az eltűnés is, ha azt bíróság jogerősen megállapította. Az, aki hozzátartozója halálát – a bíróság jogerős ítélete szerint – szándékosan okozta, hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásra nem jogosult. Figyelembe véve, hogy a felsorolt ellátásokra terjedelmes szabályozás vonatkozik, mely meghaladja jelen cikk kereteit, több részletben fogjuk ismertetni az egyes ellátásokra vonatkozó jogi szabályozást. 

Az özvegyi nyugdíj az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt személy házastársának, élettársának, valamint elvált házastársának járó nyugellátás. Özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén az is, aki élettársával ennek haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy  megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt.  A törvény különbséget tesz az özvegyi nyugdíjra való jogosultság tekintetében aszerint, hogy az elhunyt halálakor már öregségi nyugdíjasnak minősült-e vagy sem. Ez alapján özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa

a) a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és

aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy

ab) összesen legalább 2 év,

b) a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év,

c) a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év,

d) a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év,

e) a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év,

f) a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év

szolgálati időt szerzett. A szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. 

A törvény az özvegyi nyugdíj mellett ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítását is lehetővé teszi. Ez azonban csak az alábbiakban meghatározott időtartamig jár.  A házastárs halálától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig jár. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy

b) megváltozott munkaképességű, vagy

c) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.

Az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha a házasságból (a korábbi együttélésből) gyermek származott, vagy a házastársak a házasság megkötésétől öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek. Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Az özvegyi nyugdíj mértéke a különböző esetekben hatvan százaléka, illetve harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani. 

Az özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha 

− az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságot köt, 

− az özvegyi nyugdíjas már nem megváltozott munkaképességű, 

− árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszűnik, ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás. 

Fontos rendelkezése továbbá a törvénynek az, hogy lehetőséget biztosit arra, hogy feléledjen az özvegyi nyugdíjra való jogosultsága annak, akinek az özvegyi nyugdíja nem házasságkötés miatt szűnt meg. A hozzátartozói nyugellátások sora azonban itt nem ért véget, amennyiben kíváncsiak a további ellátások részleteire kérjük ide kattintva kövessék írásunkat.