Mikor tagadható meg a munkáltató utasítása?

Üzletember visszautasító kézmozdulatot tesz
A legtöbb munkaszerződés konkrétan meghatározza azokat a feladatköröket, amelyet a munkavállalónak az adott munkaszerződése szerinti munkakörben el kell látnia. Emellett azonban gyakran szerepel az a kitétel is a szerződésekben, hogy a munkavállaló a munkáltató egyéb utasítását is köteles ellátni. Kérdésként merül fel, azonban, hogy mikor tagadható meg a munkáltató utasítása.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az utasításra való reagálás három tényállását tárgyalja. Az első esetcsoportnál a munkavállalónak meg kell tagadnia az utasítást, a második esetcsoportnál lehetősége van a megtagadásra, végül a harmadik esetcsoportnál eltérhet az utasítástól.

Az első esetben a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Az utasítás szerinti munkavégzés, az utasítás teljesítése a munkavállaló kötelezettsége, ennek megtagadása főszabály szerint súlyos megítélés alá esik, ugyanakkor a fenti eset kivételt képez.

Amennyiben az utasítás teljesítése, vagy végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, a munkavállaló nemcsak, hogy mentesül az utasításteljesítési kötelezettség alól, hanem egyenesen tilos is azt végrehajtania. Ilyen esetben a munkavállaló nem mérlegelhet, köteles megtagadni az utasítás teljesítését.

Erre az esetre példa az, ha egy szállítmányozási cég vezetője arra kényszeríti a sofőrjét, hogy a rossz fékszerkezettel rendelkező kamionnal induljon útnak. Ekkor ugyanis nyilvánvaló, hogy a műszaki hibás járművel mind a saját, mind a közlekedésben résztvevők életét és egészségét egyaránt veszélyezteti a sofőr, tehát jogilag kötelessége megtagadni az utasítás teljesítését. Persze gyakran félnek a munkavállalók az utasítás teljesítése megtagadásának következményétől, azonban megoldásként szolgálhat az, ha írásban kéri az utasítást a munkavállaló, és írásban tagadja meg annak teljesítését részletesen megindokolva.

A második esetkör alapján a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Az utasítás hibájának egyik fajtája az, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül a jogszabály, a kollektív szerződés, valamint az üzemi megállapodás egyaránt. A munkavállaló ebben az esetben maga dönt, mérlegelhet, megtagadhatja az utasítás teljesítését, vagy dönthet úgy is, hogy végrehajtja azt.

Így például jogszerűen tagadja meg az utasítást a várandós, 3 év alatti gyermeket nevelő, illetve 16 év alatti gyermekét egyedül nevelő munkavállaló, ha hozzájárulása nélkül kötelezik más helységben végzendő munkára, ugyanis a törvény a hozzájárulását kötelezően előírja.

Szintén megtagadhatja az utasítás teljesítését a munkavállaló, ha annak végrehajtásával a saját életét, egészségét, vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

A fentiek mellett ugyanakkor a Munka Törvénykönyve azt is előírja, hogy a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésre állni. A jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy a munkavállaló a munkáltató utasításától eltérjen, de ez csak és kizárólag abban az esetben lehetséges, ha ez a munkáltató károsodástól való megóvása érdekében feltétlenül szükséges, és a munkáltató értesítésére nincs mód. Ez esetben az utasítástól való eltérésről a munkáltatót haladéktalanul tájékoztatni kell.