Mi a teendőnk nyaralás előtt?

Egy mosolygós fiatal pár ül egy sárga autóban, és nyaralni készülnek. A férfi vezet.
Ismét itt van az aktualitása annak, hogy a nyaralás előtt – különösen, ha külföldre utaznak – számba vegyék, hogy milyen teendőik vannak. Érdemes kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy az utazásuknak megfelelő típusú biztosítási szerződést kössenek. Ennek kapcsán adunk most eligazítást Olvasóink számára.

Sajnos még mindig jellemző, hogy sokan nem kötnek külföldi utazásuk esetére biztosítási szerződést. Vannak, akik arra hagyatkoznak, hogy a folyószámlájuk mellé „jár” utasbiztosítás, és olyanok is vannak, akik nem a megfelelő terméket választják ki. Pedig ezen nem érdemes spórolni, ugyanis előfordulhat az, hogy adott esetben egy hegyi túrára nem lesz irányadó egy olcsóbb, városnézésre megkötött utasbiztosítási szerződés.

Éppen ezért a biztosítási szerződéskötéskor különösen tekintettel kell lenni arra, hogy valóban megfelelő lesz-e számunkra az adott biztosítási szerződés. Amikor azonban már megkötésre került a szerződés, akkor is bizonyos kötelezettségek terhelik a biztosítottat annak érdekében, hogy megelőzze, elkerülje az érintett biztosítási esemény bekövetkeztét.

A legtöbb utasbiztosítási szerződés szolgáltatást nyújt kórházi ellátásra, poggyászkárra, lopáskárra, de van, amelyik jogvédelemre és segítségnyújtásra is.

Hogy az egyes biztosítási események kapcsán, pontosan mire szolgáltat a biztosító, ezt a szerződési feltételeiben részletezi. Ugyanakkor az is fontos kitétel, hogy mely esetek zárják ki a biztosító szolgáltatását, helytállási kötelezettségét, illetve milyen iratokat kell számára a teljesítéshez benyújtani és mekkora összeg erejéig teljesít.

Általános mentesülési okként jelenik meg ezekben a szerződésekben, ha a biztosított személy a káreseményt maga okozta vagy szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal. Amennyiben ez megállapítható, akkor a biztosító meg fogja tagadni a szolgáltatását. Ennek oka a biztosított személy kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége. Tipikus példa erre az esetre a strandon, őrizetlenül hagyott értékek, táskák eltulajdonítása. Ebben az esetben mentesül a biztosító, mivel nagy valószínűséggel a lopás megelőzhető lett volna, ha a táskákat az illető nem hagyja őrizetlenül.

A másik biztosítás, melyre érdemes gondolni, az a sztornó biztosítási szerződés. Ha utazási irodán keresztül foglalnak nyaralást, akkor ez a biztosítási szerződés szinte minden esetben megkötésre kerül. Ennek lényege az, hogy az utazás megkezdését megelőzően a biztosítottnál felmerül valami olyan körülmény, mely miatt nem tudja igénybe venni az utazást. Ilyen lehet például egy betegség. A biztosító ekkor arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a meghiúsulási ok, melyet a szerződésben rögzített, bekövetkezik, akkor az utazási díj egy részét visszafizeti. Ez a biztosítási szerződés, tehát jelentősen különbözik – a tartalmát tekintve – az utazásbiztosításoktól.

Még egy tipp a külföldön, de az Európai Unión belül nyaralók számára. Célszerű minden esetben kiváltani az Európai Uniós TB kártyát. Ezzel a kártyával tudják ugyanis azt igazolni a külföldi állami egészségügyi ellátás során, hogy rendelkeznek érvényes társadalombiztosítási szerződéssel. Ennek pedig akkor van jelentősége, ha valamilyen indokolt orvosi ellátásra volna szükségük és utasbiztosításuk esetleges nem nyújt rá szolgáltatást. A kártya kiváltása ingyenes, az egészségbiztosítási hatóság ügyfélszolgálatán, vagy ügyfélkapun keresztül igényelhető. A kártya érvényességi ideje pedig 3 év.

A fentiek miatt, tehát arra mindig figyeljenek arra, hogy megfelelő szerződést kössék meg.