Magyar TB-vel külföldön – mire számítson?

Egy orvos egyik keze számológépet használ a másik pedig egy papírra mutat.

Ma már (csaknem) akadálytalanul utazhatunk az Európai Unió teljes területén munkavállalási és privát tartózkodási céllal egyaránt. Sokan elutaznak egy-egy koncertre, egy érdekesnek ígérkező sportmérkőzésre vagy fesztiválra, kiállításra. Sokakkal előfordul sajnos, hogy külföldi tartózkodásuk során balesetet szenvednek vagy megbetegszenek, és külföldön nem tervezett egészségügyi ellátásra szorulnak.

Akik megfelelő utasbiztosítással rendelkeznek, nyugodtak lehetnek a költségek felől, akik a magyar TB jogviszonyukban és az Európai Egészségbiztosítási Kártyában bíznak, azokat sajnos kellemetlen meglepetés érheti. Aki néhány napos vagy éppen hosszú időre elnyúló  külföldi tartózkodása idejére nem köt megfelelő baleset/betegség- vagy utasbiztosítást, hanem ehelyett kiváltja az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, azzal könnyen előfordulhat, hogy egy klinikai vagy kórházi egészségügyi ellátását követően a kiállított számla egy részét saját magának kell viselnie. Ennek az az oka, hogy minden uniós állampolgárt az úgynevezett „nemzeti bánásmód” illeti meg egy másik uniós államban. Ennek megfelelően, amiért és amennyit az adott állam polgárának fizetnie kell az ellátásért, azt a másik tagállam polgárától is megköveteli a helyi egészségügyi finanszírozási rendszer.

Németországban például több formában, és számos jogcímen kell önrészt vagy hozzájárulást fizetniük a betegeknek. A gyógyszerekért és kötszerekért pl. azok árának 10%-át, de legalább 5, legfeljebb 10 eurónyi összeget felszámítanak. A kórházi tartózkodásért napi 10 eurót, legfeljebb 280 eurót kell fizetnünk. De a zsebünkbe kell nyúlni a rehabilitációs kezelések napjaiért, a gyógyászati segédeszközökért és a betegszállításért is.

Így könnyen előfordulhat, hogy aki egy németországi fesztivál alatt fertőzés miatt kórházba kerül, a későbbiekben a felmerült költségek egy részét nem tudja áthárítani az egészségbiztosítási pénztárra. Az elszámolás akként történik, hogy az OEP megnyilatkoztatja az adott tagállamban lévő társszervét az általa térítendő költségekről, és csakis az így visszaigazolt összeget fogadja el térítési alapként.

Nem érdemes túl sokat késlekednie annak, aki utólag kívánja a kiadásait érvényesíteni, mivel a költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatalnál.