Légből kapott felmondási indok

Ügyfelünk egy üzemben dolgozott, mint üzemvezető. Munkáját nagy szakértelemmel végezte, több újítást is bevezetett a cégnél. Ennek ellenére, legnagyobb megdöbbenésére, egyik napon behívta az ügyvezető az irodájába, és átadott számára egy felmondást. A levélben több valótlanság, illetve számos általános megjegyzés szerepelt Ügyfelünkkel és munkavégzésével kapcsolatban.

Ügyfelünk a felmondást továbbította Társaságunk felé. A felmondást megvizsgálva és a teljes esetet figyelembe véve megállapítottuk, hogy munkaviszonyát jogellenesen szüntették meg. Mivel nem felelt meg a felmondásra vonatkozó törvényi előírásoknak, így bíróság előtt megtámadtuk.

Az eljárás során a munkáltató Ügyfelünk igényét elismerte, és végül egyezség keretei között, megfizette részére a jogellenes felmondásból eredő kárát.