Különszabály érvényesül a 3,5 tonna össztömeg alatti járművekre Németországban

Megjelent a Kamionhírek.hu weboldalán

 

A külföldre történő fuvarozás során érdemes figyelemmel lenni és felkészülni az egyes országokban érvényben lévő eltérő szabályokra, és sajátosságokra. 

Bár az Európai Unió rendeleteivel, irányelveivel a szerteágazó szabályok egységesítésre törekszik, némi mozgásteret azonban enged az egyes országok jogalkotóinak arra, hogy országikra nézve saját maguk szabályozzanak egyes kérdéseket. Így van ez Németországban is, amely Európában az egyedüliként saját belső szabályozást alkalmaz azokra a kereskedelmi árufuvarozásban részt vevő gépjárművekre, amelyek megengedett legnagyobb össztömege meghaladja a 2,8 tonnát, de nem éri a 3,5 tonnát.

Az egységes Európai Uniós előírások szerint azokat a tehergépjárműveket, amelyek a nemzetközi kereskedelmi árufuvarozásban vesznek részt – néhány jogszabályi kivételtől eltekintve – abban az esetben kell menetíró készülékkel ellátni, ha a megengedett legnagyobb össztömegük meghaladja a 3,5 tonnát. A menetíró készülék segítségével rögzítetté és könnyen ellenőrizhetővé válnak az adott gépjárműre és sofőrre vonatkozó vezetési-és pihenőidők.

Más a helyzet a nemzetközi kereskedelmi árufuvarozásban részt vevő olyan gépjárművek esetében, amelyek megengedett legnagyobb össztömege 2,8 tonna és 3,5 tonna között van. Németország területén ugyanis rájuk nézve egy kiegészítő különszabályozás van érvényben.

Ezeket a gépjárműveket nem kell menetíró készülékkel felszerelni, ellenben a német jogszabályok értelmében az adott gépjármű sofőrjének minden egyes napra lebontva vezetnie kell a vezetési – és egyéb munkaidőket, a pihenőidőket, valamint a vezetési idő megszakításait is. Ezekre az ún. "lázlap"-okra a gépjármű vezetőjének minden esetben rá kell írnia a vezetéknevét, a keresztnevét, az adott napi dátumot, a gépjármű forgalmi rendszámát, az út megkezdésekori, illetve befejezéskori kilométeróra állást, és a megtett kilométerek számát is. A fenti bejegyzéseket azonnal el kell végezni, nem tehetők meg utólag. Hasonlóan a tachográf koronghoz vagy szalaghoz, a lázlapok esetében is érvényesül az a szabály, hogy a gépjárművezetőnek mind az adott napi, mind az azt megelőző 28 napra vonatkozó lázlapokat is magánál kell tartania, és fel kell tudni mutatnia egy esetleges kontroll során.

A fenti szabályozás az Európai Uniós országok közül csak Németországban érvényesül. Mindez a külföldi állampolgárok számára azt jelenti, hogy a lázlapra történő feljegyzési kötelezettségük is csak Németország területén érvényesül. Az első bejegyzést a lázlapon a gépjármű vezetőjének akkor kell megtennie, amikor belép Németország területére, feljegyzési kötelezettsége pedig akkor ér véget, amikor elhagyja Németország területét.

Abban az esetben, ha a gépjárművezetők elmulasztják a lázlap vezetési kötelezettségüket, vagy azt nem megfelelően vezetik, akkor a német hatóságoknak lehetőségük nyílik a bírságolásra. A pénzbüntetés nagysága annak megfelelően alakul, hogy a sofőr hány napot töltött Németország területén. A pénzbírság összege a német szövetségi bírságkatalógus alapján tételesen kerül meghatározásra, nagysága általában 125,- Eurót tesz ki egy napra vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy tételes bírságról van szó, azzal szemben az esetek többségében nincs lehetőség mérséklésre.

Abban a nem várt esetben, ha mégis ellenőrzésre kerülne sor, és valamilyen oknál fogva mégsem került volna sor a lázlap vezetésére, a sofőr részéről az alábbiakat javaslom:

Arra fel kell készülni, hogy ebben az esetben bírság kiszabására mindenképpen sor fog kerülni. A kiszabásra kerülő bírság összegének minimalizálása érdekében – mivel az a szabálysértéssel érintett napok száma alapján van meghatározva – célszerű arra hivatkozni, hogy a gépjármű vezetője csak az ellenőrzés napján tartózkodott Németország területén, a megelőző 28 napban nem. Természetesen mindezzel nem a jogszabály megkerülésére kívánom a cégeket és a sofőröket sarkallni. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy ilyen esetben a német hatóság általában csak azt tudja bizonyítani, hogy a sofőr egy vagy két napot tartózkodott teljes egészében vagy részben országuk területén, így a pénzbírság csak egy vagy két napra kerül kiszabásra. Felhívom a figyelmet arra is, hogy ez utóbbi megállapítás is csak akkor igaz, ha a hatóság nem tud bizonyítékot találni ennek ellenkezőjére (pl. pár nappal korábbi igazoltatás, bírságolás stb.).

Jó közlekedést kívánok!