Karamboloztam, hogyan járjak el a bajban?

Egy férfi a fejét fogva nézi ahogy nekimentek az autójának.

A folyamatosan emelkedő benzinárak ellenére a forgalom az utakon nem csökken, a balesetveszélyes helyzetek száma pedig egyre nő. 

Egy közlekedési baleset sok bosszúságot jelenthet az azt elszenvedőnek még abban az esetben is, ha minden a papírforma szerint alakul, azonban, ha nem megfelelően járunk el, akár az is előfordulhat, hogy az elszenvedett kár nem térül meg. Az alábbiakban részletezzük, hogyan kell körültekintően eljárni a bajban…Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni, és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Amennyiben sajnálatosan személyi sérülés következett be, azonnal értesíteni kell a hatóságokat. Elsőként a mentőszolgálatot, majd a rendőrséget, szükség esetén a tűzoltóságot is.Amennyiben a helyszínen a felelősség nem vitatott, illetve személyi sérülés sincs, úgy ki kell tölteni a kék-sárga baleseti bejelentőt. Fontos, hogy mindkét fél minden megjelölt adata kitöltésre kerüljön a valóságnak megfelelően, jól olvashatóan, és mindkét fél írja alá a bejelentőlapot. Amennyiben a károkozó a felelősséget elismeri, úgy saját kézírásával és külön aláírással ellátva azt, fel kell tüntetni a bejelentő megjegyzés rovatában.Amennyiben baleseti bejelentő nem áll rendelkezésre, a feleknek akkor is feltétlenül fel kell jegyeznie egymás adatait. A következő adatokat mindenképpen rögzíteni kell: a másik jármű rendszáma, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának neve, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a neve, elérhetősége, és a felelősség kérdése.Amennyiben voltak tanúk, mindenképpen célszerű az ő adataikat is rögzíteni, illetve a baleset körülményeiről fényképfelvételeket készíteni, akár mobiltelefonnal is, ha fényképezőgép nem áll rendelkezésre.Amennyiben személyi sérülés van, a rendőrség jelenléte elkerülhetetlen, akik a baleset körülményeiről igazolást állítanak ki, illetve elindul egy hatósági eljárás, melyben a felelősség kérdésében hoznak döntést. Javasolt feljegyezni, hogy melyik rendőrkapitányság illetékesei jártak el a balesetnél.Amennyiben a felelősség kérdése vitatott, vagy külföldi állampolgár is a részese annak, azonnal értesíteni kell a rendőrséget, és a közreműködésüket kell kérni.Ezt követően a biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni. A károsult pedig 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó (azaz a másik fél) biztosítójának bejelenteni. Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.Kiemelten fontos tehát, hogy a részes felek a baleset körülményeit megfelelően és pontosan dokumentálják, és haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a biztosítóval. A kárrendezés csak ezek után indulhat meg.