Kinek jár anyasági támogatás?

Egy anyuka a hátán fekszik és maga fölé emeli kisbabáját.

Egy gyermek felnevelése rengeteg figyelmet, törődést, és nem utolsó sorban anyagi ráfordítást igényel a szülők részéről, épp ezért jó, ha tudja már a leendő anyuka, apuka is, hogy milyen támogatási formákra jogosultak.

Az anyasági támogatás egy alanyi jogon járó, egy összegű családtámogatási ellátás, amelyet a gyermek születését követő 180 napon belül lehet igényelni.

 

Erre a támogatásra jogosult lehet

 • az a nő, aki várandóssága alatt legalább 4 alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt,
 • az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték,
 • a gyám, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.

Az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva születik. Amennyiben pedig az anya veszíti életét azelőtt, hogy a támogatást igényelte volna, úgy a támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, apa hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

A kérelmet egy formanyomtatványon – amennyiben a kérelmező munkahelyén működik ilyen – a családtámogatási kifizetőhelynél, ennek hiányában a lakóhely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál kell benyújtani. Az ügyintézési határidő 8 nap.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a várandósgondozást végző orvos, szülésznő, vagy védőnő igazolását másolatban arról, hogy az anya a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson,
 • a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolatát,
 • a jogerős gyámrendelő határozat másolatát.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni, vagy csatolni kell:

 • halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolatát,
 • az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt,
 • a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat másolatát,
 • a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló határozat másolatát.

Nem jár anyasági támogatás, ha

 • a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához,
 • a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha

 • a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták,
 • a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermek esetén, 300%-val. 2016-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500.-Ft.

Már a gyermek megszületése előtt érdemes tájékozódni a különböző támogatási formák felől, így elkerülhetjük a határidők átlépésével járó következményeket.