Mit tehetsz, ha tartoznak neked? II. rész

Az asztalon két mappa, egyik férfi széttárja a kezét, hogy nincs pénz, a másik pedig mutatja hogy kell a pénz.

Egyre gyakoribbak sajnos azok az esetkörök, amikor egy cég vagy magánszemély adós marad. Előző cikkünkben a magánszemélyeket érintő tartozásokat tárgyaltuk. Jelen cikkben a gazdasági társaság kategóriájával fogunk foglalkozni. Ugyanakkor lehetőségeink annak függvényében is különbözőek, hogy mi magunk milyen minőségben vagyunk hitelezők, magánszemélyként vagy pedig gazdasági társaságként.

Ha peren kívül nem járunk sikerrel, akkor jellemzően fizetési meghagyásos eljárást kell kezdeményezni. Ha a fizetési meghagyásnak nem érkezik ellentmondás akkor az jogerős és végrehajtható, ugyanolyan erővel bír, mint egy jogerős bírósági ítélet. A fizetés meghagyás illetéke a követelés 3%-a. Természetesen ellentmondás esetén polgári perre lesz szükség, ahol már a bizonyítékoknak lesz kiemelt szerepe.

Sajnos sokszor a végrehajtási eljárás már nem jár eredménnyel, mert nincs végrehajtható vagyona a cégnek. Érdemes ennek utána járni, hiszen előfordulhat, hogy több százezer forintot elköltünk, mire a végrehajtó megállapítja, hogy behajthatatlan a követelésünk. Nézzük meg az ingyenes e-cégjegyzékben, hogy van-e végrehajtás a céggel szemben. Szintén információval szolgálhat, ha megnézzük a cég gazdasági eredményét a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon, hogy működik-e egyáltalán a cég.

Sok esetben a végrehajtás már nem járhat eredménnyel és megkezdeni sem érdemes. Felszámolási eljárást tudunk kezdeményezni, amit a cégbíróság fizetésképtelenség esetén indít meg. Azokat az esetköröket, amikor lehetséges ennek megindítása a 1991. évi XLIX. törvény 27.§.(2) tartalmazza. Ilyen például, ha a cég a nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette. Szintén ilyen esetkör, ha az előírt határidőn belül nem teljesíti a bírósági ítéletben foglaltakat.

Fontos, hogyha a bíróság elrendeli a felszámolást, akkor 40 napunk van bejelenteni követelésünket a kijelölt felszámolóbiztoshoz. Erre senki nem fog figyelmeztetni minket, nekünk kell a cégközlönyben figyelni, hogy érkezik-e ilyen felhívás a céggel kapcsolatban.

A cégek alkalmazottai szempontjából sem rózsásabb a helyzet, ha munkabérrel tartozik nekik a cég, ami felszámolás alatt áll, akkor a bérgarancia alapnál tudnak bejelentéssel élni és tudják követelni az elmaradt munkabérüket.

Ha mi magunk is cég vagy egyéni vállalkozó vagyunk, további követelésünk lehet a cégekkel szemben. Akár a számla egy napon túli befizetése esetén is jogosult behajtási költségátalányt kiróni a hitelező.  A követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre, azaz behajtási költségátalányra tarthat igényt.

Ha gazdasági társaság tartozik nekünk, elég sokféle lehetőségünk van a követelés behajtására, azonban ennek gátat szab a cégek gazdasági teljesítőképessége. Érdemes mérlegelni, hogy melyik eszközt választjuk, nehogy további komoly összegeket fizessünk ki egy behajthatatlan követelésre.