Késő bánat? – A PPO éves szolgáltatási díja

Egy bevásárló piktogram kék laptop előtt.

Ez év január elején a PPO elektronikus szolgáltatásokat nyújtó cég ügyfelei hirtelen azon kapták magukat, hogy a cég 2490,- Ft-tal terhelte meg ügyfelei egy részének számláját éves szolgáltatási díjként. 

A probléma társaságunk több ügyfelét is érinti, ezért az ügy eddig ismert legfontosabb részleteit röviden összefoglaljuk.A PPO (pre paid online = interneten kiegyenlített kényelmi szolgáltatás) 2004. óta nyújt elektronikus, digitális kereskedelmi szolgáltatásokat, mint például telefonegyenleg feltöltés, online autópálya matrica vásárlás, online fax, sms, iq teszt, biztosításkötés.A weboldalon történt bankkártya regisztrációt és a hozzá tartozó szolgáltatási csomag kiválasztását követően a beregisztrált bankkártya terhére lehetett vásárolni. Bizonyos szolgáltatási csomagokat díjmentesen, éves regisztrációs díj ellenében lehet igénybe venni, illetve vannak olyan csomagok is, melyeket a regisztrált tagok előfizetői díj ellenében az ebbe beszámított regisztrációs díj megfizetésével érhetnek el.A most regisztrációs díjlevonással meglepett ügyfelek leginkább a régi ügyfelek közül kerültek ki, akik 2008. novemberétől 2009. január 20-ig a PPO Light csomagra szerződtek, és a PPO oldalán kártyaregisztrációt hajtottak végre, valamint éltek a PPO által kínált egyedi ajánlattal, amely szerint a PPO Light 2009. akciós díjcsomagot 2009. december 31-ig térítésmentesen használják. Ezen időszak után regisztráló ügyfelek azonban már a PPO Light díjcsomagnak megfelelő díj megfizetése után tudták csak használni a portált.A PPO ügyfelei szerint ők egy ingyenes szolgáltatásra regisztráltak, és a cég nem értesítette őket az éves díjról, ill. nem megfelelő módon értesítette. A cég általános szerződési feltételei 2009. novemberében megváltoztak, és a korábban ingyenes szolgáltatás éves díja 2.490,-Ft lett. A változást megelőző kommunikáció e-mailben zajlott a cég és ügyfelei között, ezt a változtatást azonban csak a cég honlapján tüntették fel. Így tehát azok az ügyfelek, akik 2009. novembere óta nem látogattak a cég honlapjára, nem értesülhettek a változásról. A cég nem értesítette őket sem e-mail-ben, sem egyéb módon tájékoztatást nem kaptak arról, hogy a szerződési feltételeket a cég egyoldalúan megváltoztatta.A cég szerint azonban jogszerűen terhelték meg a számlákat, az ügyfelek is tudtak erről, amikor aláírták a szerződési feltételeket. A díjemelésről pedig a feltételekben meghatározott módon kommunikáltak.Jogi szempontból vizsgálva az eddigieket, valószínű, hogy az éves díj ilyen módon történt levonása nem jogszerű.A szolgáltató ugyanis általános szerződési feltételeket alkalmazott, amelyek lényeges módosítása esetén a Polgári Törvénykönyv értelmében két feltételt is teljesíteni kell:

  1. A Ptk. szerint külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban, a felek között alkalmazott kikötéstől eltér.
  2. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél – a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta.

Amennyiben tehát az általános szerződési feltételek közé olyan új feltétel, jelen esetben az éves regisztrációs díj kerül, ami eltér a felek között korábban alkalmazottaktól, akkor ahhoz, hogy a változtatás hatályos legyen, és így a díj levonhatóvá váljon, egyrészt külön, figyelemfelhívó tájékoztatást kell közölni a változásról, másrészt szükséges az érintett ügyfél nyilatkozata, hogy a változást kifejezetten elfogadja. Az első feltétel teljesülését még esetleg megmagyarázhatja a szolgáltató, azonban a második feltétel nem teljesült.Az ügyben számtalan bejelentés, panasz, feljelentés érkezett a különböző hatóságokhoz. Jelen pillanatban minden érintett hatóság, így a rendőrség, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a fogyasztóvédők és a Versenyhivatal is vizsgálódik az ügyben, ezért kérik minden érintett ügyfél türelmét.