Gyermektartás, de meddig?

Egy fiatal pár, kislányukat közrefogva, kézen fogva sétál egy tengerparti fa hídon.

Rohamosan nő hazánkban a válások száma. A morális és társadalmi következmények külön téma lehetne, de mindenképpen számottevő a válásokkal kapcsolatos jogi problémák száma is. Sokszor a megromlott viszonyok között a gyermektartás az elvált szülök utolsó hadszíntere, ahol még bosszantani próbálják korábbi párjukat. Jelen cikkünkben azt vesszük sorra, hogy meddig és milyen formában köteles a szülő gyermektartást fizetni.

Mit tud tenni a szülő, aki fizeti a gyermektartást, de nem tudja, hogy miért illetve mire, nem kommunikál vele sem a gyermek sem a volt házastárs?

Fontos tisztában lenni vele, hogy a 2013. évi V. törvény az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) megszületésével a korábbi családjogi szabályok hatályukat vesztették és a Ptk.-ban más formában élnek tovább. A Ptk. pontosan szabályozza, hogy milyen formában kell gyermektartást fizetni.

Amíg a gyermek kiskorú, rászorultságát vélelmezni kell. Ez a vélelem a gyermek nagykorúságának betöltése után is – legfeljebb a huszadik életévének betöltéséig – érvényesül, ha a gyermek középfokú iskolai tanulmányokat folytat. Tehát húszéves kor vagy a középfokú tanulmány az irányadó időpont, ameddig fizetni kell a gyermek után a tartásdíjat.

Természetesen a helyzetet bonyolítani tudja, ha a gyermek továbbtanul. Ezekben az esetekben is jogosult lehet tartásra, de sokkal szigorúbbak a feltételei. A továbbtanuló nagykorú, munkaképes gyermek a rászorultsági vélelem esetén kívül is jogosult a tartásra, ha szükséges tanulmányai indokolt időn belüli folytatása érdekében arra rászorul.

Mentesülni lehet a gyermektartás alól, ha  a gyermek a tartásra érdemtelen; a gyermek tanulmányi és vizsgakötelezettségének rendszeresen, önhibájából nem tesz eleget; vagy ezáltal a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását veszélyeztetné. Korlátként 25 évet jelöl meg a  törvény, ezen túl csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség.

Ha mi is olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem ismerjük pontosan gyermekünk körülményeit és feltételezhető, hogy nem tanul tovább, keressük meg a gyermeket, illetve a volt házastársat, hogy igazolják a hallgatói jogviszonyt. Ha ajánlott tértivevényes levelünkre nem érkezik válasz, végső soron a gyermektartást megállapító bírósági ítélet felülvizsgálatát kell kérni az ítéletet hozó bíróságtól. Ezt a felülvizsgálatot akár szóban előterjesztett kérelemmel is meg tudjuk tenni egy bírósági panasznapon. Ebben a perben pedig a bíróság fogja kivizsgálni az eset körülményeit és megállapítani a tartás jogszerűségét/jogszerűtlenségét.