A kerékbilincs levétele a szabálysértés elismerését jelenti?

Szabálytalan parkolás esetén a közterület felügyelet munkatársa jogosult a jármű kerekén kerékbilincset elhelyezni. Bizonyos idő elteltét követően pedig a jármű elszállításáról, továbbá annak értékesítéséről rendelkezni. Ha jogtalannak érezzük a szabályszegés megállapítását és a kerékbilincs felhelyezését, fontos tudnivaló, hogy a kerékbilincs levétele érdekében történő intézkedés nem jelenti automatikusan a szabályszegés elismerését.

A kerékbilincs alkalmazásáról szóló szabályokat az 55/2009. (X.16.) IRM rendelet tartalmazza. A rendelet értelmében szabálytalan megállás és várakozás a járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésére vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő elhelyezése.

A kerékbilincs felhelyezését megelőzően az intézkedés megkezdésekor az üzemben tartó személyének megállapítása céljából a közterület felügyelőnek a járművet ellenőriznie kell a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásban.

Kevesen tudják, de az üzembentartóknak/tulajdonosoknak lehetőségük van a mobiltelefonszámuk bejegyzését kérelmezni a járműnyilvántartásba.

Ha az eljáró közterület felügyelő azt észleli, hogy a szabálytalanul parkoló járműhöz telefonszám is tartozik a járműnyilvántartásba, megkísérli telefonon felvenni a kapcsolatot az üzembentartóval. A kapcsolatfelvétel során tájékoztatja a szabályszegésről, valamint a kerékbilincs felhelyezési szándékáról. Egyben lehetőséget biztosít a szabályszegő részére, hogy 15 percen belül fáradjon a helyszínre a járművéhez és szüntesse meg a szabálytalanságot.

Amennyiben ennek maradéktalanul eleget tesz a jármű vezetője, a közterület felügyelő eltekint a kerékbilincs felhelyezésétől.

Ha nincs feltüntetve telefonos elérhetőség, vagy a jármű vezetője csak később észleli a kerékbilincselés tényét, fontos tudni, hogy a levétel kérelmezésétől számított két órán belül lehetővé kell tenni az intézkedés megszüntetését.

Abban az esetben, ha a kerékbilincselt jármű vonatkozásában a jármű vezetője vagy az üzembentartója nem kéri a jármű rögzítésének megszüntetését az intézkedéstől számított 48 órán belül, a közterület felügyelet rendelkezhet a jármű elszállításáról.

A két napos határidőre tekintettel nem célravezető halogatni a kérelmezést, kiemelendő azonban, hogy a kerékbilincs levétele iránti intézkedés, és annak díjának megfizetése nem jelenti a szabályszegés elismerését.

A járművezetővel szemben induló szabálysértési vagy közigazgatási eljárásban lehetőség lesz érdemi védekezés előadására.

Amennyiben a védekezés eredményre vezet, azaz nem állapítják meg a jármű használójának/üzembentartójának felelősségét, úgy a már megfizetett költséget haladéktalanul vissza kell térítenie a hatóságnak a megfizető részére.

Összefoglalóan a javaslatunk, hogy az esetleges elszállítás okozta többletköltségek elkerülése érdekében célravezető minél hamarabb intézkedni a kerékbilincs levétele és annak díjának megfizetése iránt. Jogellenes kerékbilincselés esetén a már megfizetett költséget a hatóság vissza fogja maradéktalanul utalni a költség megfizetője részére.