Ismeretlen károkozó

Közlekedési baleset sokféle módon következhet be. A károsult igényének érvényesítését azonban szinte lehetetlenné teszi, ha a károkozó jármű rendszáma ismeretlen. Vagy mégsem? Nézzük az erre vonatkozó szabályokat.

Sajnos minden esetben a károsultnak szükséges bizonyítania, hogy az igénye mind jogalapját, mind pedig összegszerűségét tekintve megalapozott a másik féllel szemben. Egy ilyen káreseménnyel kapcsolatosan abból kell kiindulni, hogy a baleset körülményei miként állapíthatóak meg. Ha a baleset során a károkozó, vagy egyébként a másik érintett jármű nem áll meg, feltétlenül a helyszínre kell hívni a rendőrséget! Ugyanis a hatóságnak van meg arra a hatásköre, hogy kiderítse, hogy ki volt a balesetben részes másik fél, károkozó. Főleg úgy, hogyha az adatai és a rendszáma sem ismert.

Attól függően, hogy mire jut a rendőrség a nyomozása során, nyílnak meg a kárigény érvényesítésének lehetőségei. Ha beazonosításra került a másik jármű rendszáma és a balesetért való felelőssége is igazolható, akkor a kötelező felelősségbiztosítójával, vagy annak hiányában a MABISZ által fenntartott Kártalanítási Számla terhére rendeztethető a kár.

Ha azonban a rendőrség nem tudta a balesetet okozó járművet és annak sofőrjét kétséget kizáróan beazonosítani, sajnos megtérülés sem várható. Ugyanis a kötelező felelősségbiztosításról szóló törvény alapján a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére nem teljesíthet kifizetést, ha a kárt ismeretlen rendszámú jármű okozta. Ameddig azonban kétséget kizáróan nem bizonyítható, hogy mi volt a károkozó jármű rendszáma, addig a törvény értelmében sem kötelezhető a MABISZ helytállásra. Ez alól csak a személyi sérüléssel járó balesettel kapcsolatos igények képeznek kivételt.

Megtérülés egy ilyen helyzetben legfeljebb casco biztosítási szerződés terhére történhet, amennyiben a károsult a baleset időpontjában rendelkezett a járművére érvényes szerződéssel.