Közszolgálati jogviszony módosítása

Egy fiatal és egy idős hölgy ül az irodában a számítógép előtt.
A közszolgálati jogviszonyok szabályozását általános jelleggel az erőteljesebb jogalkotói beavatkozás és a felek autonómiájának kisebb mozgástere jellemzi a versenyszféra munkajogához képest, mely számos elemen keresztül visszaköszön. A foglalkoztatott szempontjából kiemelt jelentősége lehet annak, ha a foglalkoztató valamilyen tekintetben módosítani kívánja a jogviszonyt. Tekintsük át tehát ennek korlátait a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján.

Mindenekelőtt lényeges leszögezni, hogy a kinevezés tartalmát módosítani főszabály szerint közös megegyezéssel lehetséges, ez alól kivételt képez a fizetési fokozatban történő előrelépés és a törvényben előírt vizsgakötelezettség megállapítása.

Vannak olyan esetek, amikor ugyan nem szükséges a hozzájárulás, de a foglalkoztatott érdekeire tekintettel a jogalkotó korlátozza a módosítás szabadságát. Ennek egyik esetköre a munkahely megváltoztatása azonos településen belül. Erre csak akkor van lehetőség, ha az új munkahely és a lakóhely között –  tömegközlekedési eszközzel –  történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetében a két órát nem haladja meg. Ha a kinevezés módosítását a munkakör megváltozása indokolja, a tisztviselő hozzájárulásától akkor lehet eltekinteni, ha az új munkakör megfelel végzettségének, szakképesítésének.

Mindkét esetben figyelembe kell venni, hogy a kinevezés módosítása nem járhat aránytalan sérelemmel a foglalkoztatott számára, különös tekintettel egészségi állapotára és családi körülményeire. A munkakör módosítása esetén továbbá a jogszabály lehetővé teszi, hogy a módosítás közlését követő négy munkanapon belül előterjesztett kérelmére felmentsék. Ezt abban az esetben lehet megtenni, amennyiben a módosítás azt eredményezné, hogy illetményének összege nem érné el a korábbi illetmény nyolcvan százalékát, vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történne az áthelyezés.

A kinevezés ilyen tartós módosításától meg kell különböztetnünk azokat az eseteket, amikor a jogviszonyban átmeneti változás következik be átirányítás, kirendelés vagy kiküldetés okán.

Átirányítás esetén a tisztviselő eredeti munkaköre helyett vagy mellett további munkakört is ellát, míg kirendelésnél az államigazgatási szervek közti megállapodás alapján végez eltérő munkahelyen munkát. A kiküldetés a szokásos munkavégzési helytől eltérő településen végzett munkát takarja. Lényeges, hogy ezek az intézkedések az évenkénti negyvennégy munkanapot, összeszámítva a száztíz munkanapot nem haladhatják meg, és a foglalkoztatott érdekeit, szakképesítését ez esetben is figyelembe kell venni.

Érdemes tudni, hogy a foglalkoztatottak bizonyos köre átmenetileg sem foglalkoztatható a kinevezéstől eltérően: így nem rendelhető el ilyen változtatás a rehabilitációs szerv által megállapított egészségkárosodással érintett és várandós tisztviselő számára gyermeke hároméves korának betöltéséig, hasonlóan a kiskorú gyermekét egyedül nevelő vagy hozzátartozóját gondozó foglalkoztatotthoz.

dr. Heinrich Renáta fényképe

Szerző: dr. Heinrich Renáta

jogi előadó

Diplomáját 2016-ban szerezte meg az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, majd rövid ügyvédjelölti pályafutás után októberben a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt-nél helyezkedett el. Szívügye elsősorban a munka- és szociális jog, emellett érdeklődik a peren kívüli alternatív vitarendezés és a kommunikáció iránt is. Célja, hogy a jogi tudást közérthetően és életszerűen oszthassa meg másokkal, és minden relációban a gyengébb felet segíthesse.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 1 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!