Erkölcsi bizonyítvány igénylése

Egy fiatal nő állásinterjún van.
A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolható, hogy a kérelmező büntetlen előéletű. Bizonyítja továbbá, hogy nem áll közügyektől, illetve foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, vagy ha mégis, akkor mely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll. Más esetben a kérelem alapján egyes törvényeknek való megfelelést igazolhatunk vele.

Az erkölcsi bizonyítvány kiállítását tehát a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott bűnügyi előélettel kapcsolatos feltételnek való megfelelés igazolása érdekében kérelmezhetjük.

A kérelem előterjesztésére a postán szerezhető be a papíralapú űrlap, amit aztán a postán kell feladni is. A kérelem ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleknek ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető.

Amennyiben külföldről kívánjuk intézni az igénylést, úgy a külképviseleten benyújtható külföldi kérelmet külön erre rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni.

Az ügyintézési határidő fő szabály szerint nyolc nap. A postai úton előterjesztett kérelem alapján kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány postai úton, papírformátumban érkezik meg a megjelölt címre. Külföldi kérelem esetén elektronikus közokiratként a konzuli tisztviselő útján érkezik meg.

A kiállító hatóság minden esetben felhívja az ügyfelet az adatok jogszerű felhasználására.

Kérelmet csak saját nevünkben, évente négy alkalommal díjtalanul igényelhetünk. Az ötödik igényléstől számítva az eljárás illetéke 3.000,- Ft.

A kényelmesebb ügyintézést érdekében ügyfélkapus regisztrációt az okmányirodában kezdeményezhetünk. Ezt követően számtalan ügycsoporthoz kényelmesen, otthonról férhetünk hozzá.