Ítélkezési szünet, amikor a bíróságok egy része is pihen

Egy sajnálom, zárva tábla lóg két madzagon.

Az elmúlt évekhez hasonlóan - egy jogszabályi rendelkezésre hivatkozással - idén is kezdetét vette a bíróságok egy részén a törvénykezési szünet. Ez 2016. július 15-én, pénteken kezdődött és egészen 2016. augusztus 20-áig tart.

 

Ebben az időszakban a polgári perekben és a fizetési meghagyásos eljárásokban is számolnunk kell azzal, hogy a napokban megállapított határidők főszabály szerint nem ketyegnek. Akkor pedig, ha a határidőt hónapokban vagy években állapították meg és ez a határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, figyeljünk arra, hogy az majd csak a következő hónap azon napján telik le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjában megfelel. Ha pedig ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet követő napon fog lejárni.

Ezek a rendelkezések azonban nem terjednek ki az összes polgári jogvitára. Nem lehet a törvénykezési szünet idejére megállapított szabályokat alkalmazni ugyanis

  • azoknál az ügyeknél, melyekre a törvény az eljárás egészére vagy akár csak valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő (ilyenek például többek között a sérelemdíj iránti perek, a váltóperek vagy a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti eljárások);
  • az előzetes bizonyításokra;
  • a végrehajtási perekre;
  • azokban az esetekben, amikor a felek ezt közösen kérik; vagy
  • ha a törvény azt kifejezetten kizárja.

Az úgynevezett nemperes eljárásokra pedig a törvénykezési szünet szabályai kizárólag akkor tekinthetők irányadónak, ha arról törvény kimondottan rendelkezik.

Büntetőügyekben törvénykezési szünetről egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen az e körbe tartozó ügyek rendszerint semmilyen halasztást vagy várakozást nem tűrnek. Ugyanúgy dönt ebben a körben a bíró az előállítások, a gyorsított eljárások vagy épp a kényszerintézkedések kérdéséről, mint az év bármely más szakában.

 

Jó, ha ezeket a szabályokat észben tartjuk és még a nyaralás előtt végiggondoljuk, ha esetleg peres ügyünk van folyamatban, az adott ügyre irányadóak-e a fenti szabályok, vagy van-e esetleg olyan teendőnk, melyet még a kikapcsolódás előtt meg kell tennünk annak érdekében, hogy valóban gondtalan legyen a vakáció.