Iszik vagy kerékpározik: jogszabály alapján már nem kell választani!

Több sávos útra fel van rajzolva a kerékpárút jelzés.

Napjainkban a kerékpározás ismét egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Megfigyelhető azonban, hogy sok esetben maguk a kerékpárosok sincsenek tisztában azokkal a szabályokkal, amelyek a közlekedésükre vonatkozó alapvető előírásokat tartalmazzák, így egyes esetekben a gyalogosokra, más esetben a gépjárművekre irányadó rendelkezések alapján vesznek részt a forgalomban.

Bár az irányadó szabályozást a kerékpárosok vonatkozásában is egységes jelleggel a KRESZ tartalmazza, néhány kérdésben a rendelet eltérő követelményeket támaszt a kerékpárosokkal szemben, amely különbségek közül az egyik legszembetűnőbb az idén nyáron bevezetett alkoholfogyasztásról szóló módosítás tartalma.   

A közúti közlekedésről szóló KPM-BM együttes rendelet alapvető szabályként rögzíti, hogy jármű vezetésére az a személy jogosult, aki a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott, érvényes engedéllyel rendelkezik és jármű vezetésétől eltiltva nincs, illetve aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, továbbá vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol. Természetesen a kerékpározás vonatkozásában vezetői engedély megszerzésére nincs szükségünk, így – a jogszabályban meghatározott életkori korlát átlépését követően – további követelmény, vagy vizsga teljesítése nélkül közlekedhetünk fő- és mellékútvonalakon egyaránt.

Figyelemmel arra, hogy bár a kerékpárosok is a forgalom részei, azonban az általuk elérhető sebesség, illetve a biciklivel okozható sérülés jelentős mértékben kisebb, mint gépjárművek esetén, így a jogalkotó a bicikli vezetéséhez enyhébb követelményeket határoz meg, különösen az alkoholfogyasztás terén.

A korábban hatályban lévő szabályozás – a vezetésre alkalmas állapot megléte esetén – megengedte ugyan az alkoholfogyasztást követő kerékpározást, követelményként rögzítette azonban, hogy szeszes ital fogyasztása után a kerékpáros főúton nem közlekedhet. Az idén nyáron elfogadott jogszabály módosítás feloldja a fent részletezett korlátozást és kimondja, hogy amennyiben a kerékpáros a jármű biztonságos vezetésére alkalmas állapotban van, abban az esetben mind fő, mind mellékúton részt vehet a forgalomban.

Fontos kiemelnünk azonban, hogy egy esetleges baleset, vagy sérülés kapcsán a helyszínre érkező hatóság a szeszesital fogyasztásából eredő alkoholos befolyásoltságot ugyanúgy ellenőrzi kerékpáros, mint a gépjárművezető esetén és a szabálysértési-, büntetőjogi- és kárfelelősség megállapításánál a szervezetben lévő alkohol mértéke is figyelembevételre kerül. A fentiekre tekintettel – a jogszabályi változások ellenére – alkoholt kerékpáros közlekedés esetén is csak mértékkel és felelősséggel javasolt fogyasztani, hiszen a közlekedés biztonsága mindannyiunk közös érdeke.