Iskolaváltás év közben

Az apa fogja a fia kezét, és iskolába kíséri.
Az iskolaváltás szükségessége mögött több ok is meghúzódhat, így költözés, válás, illetve nem ritkán személyes okok. Milyen lépéseket kell tenni ilyenkor szülőként? Alábbi cikkünkben ebben nyújtunk segítséget.

Amennyiben év közben a gyermek iskolaváltása válik szükségessé, a befogadó iskola felkeresése, illetve az igazgatóval történő egyeztetés a következő lépés. Általában sor kerül egy elbeszélgetésre a szülőkkel, gyermekkel. Amennyiben a felvétel/ átvétel mellett dönt az adott iskola vezetése, ők állítanak ki egy befogadó nyilatkozatot az elbocsátó iskola számára, ahol ennek a nyilatkozatnak a beérkezése után kiveszik a tanulóik közül az érintett gyermeket. Ezt követően tudják rögzíteni az új iskolában.

A fenti eljárást a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza. A jogszabály rögzíti, hogy a tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony keletkezésének egyik módja a felvétel, a másik éppen a váltás révén megvalósuló átvétel. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről való döntési jogosultságot a jogszabály az iskola igazgatójának hatáskörébe telepíti. Ez a döntés azonban nem lehet önkényes, az igazgató a törvényi keretek között jár el.

E körben fontos kiemelni, hogy az általános iskola köteles felvenni, illetve átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító iskola esetén tehát egyértelmű a helyzet. Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.

Ez azonban azt is jelenti, hogy adott esetben lakcímváltás nélkül is dönthet az új iskola igazgatója az átvételről. Az iskolaválasztás joga ráadásul az egyik legfontosabb oktatási jog, amely a tanszabadság jogára épül. Amennyiben tehát a szülő elutasításba ütközne, nagyon fontos megvizsgálni, hogy az elutasítás jogszerű indokkal történik-e.

Amennyiben a váltás mögött költözés, a szülők válása áll, úgy tisztázandó kérdés, hogy a szülők közül kinek van joga beleszólni a gyermek iskolaváltásába. Ez egyfelől attól függ, hogy a szülők között van-e erre vonatkozóan megállapodás, vagy a gyermek elhelyezése során erről hatóság/bíróság döntött-e.

Tekintettel arra, hogy a gyermek iskola- és pályaválasztása a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek minősül, jellemzően mindkét szülőnek megmarad a döntési jogosultsága a szülők különélése és/vagy válása esetén is. Ez alól kivétel, ha valamelyik szülő felügyeleti jogának gyakorlását a bíróság vagy más hatóság – kivételesen indokolt esetben – a gyermek érdekének biztosításához szükséges mértékben korlátozta vagy elvonta. Amennyiben a döntési jogosultsággal rendelkező szülők között a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban vita merül fel, a gyámhatóság dönt.

Bejegyzés adatai

dr. Gombolai Éva fényképe

Szerző: dr. Gombolai Éva

jogtanácsos

Jogi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, illetve az Europa Universität Viadrinán (Frankfurt) végezte. Minisztériumi gyakorlatot követően ügyvédi irodában helyezkedett el, majd a D.A.S. Jogvédelmi Biztosítónál folytatta jogi pályafutását, ahol jelenleg is dolgozik peres- és médiaszakértőként. Munkajogi szakjogász tanulmányai mellett szenvedélye a nyelvtanulás, a cross core és a jóga.

Jogi problémája van?
Ilyen és hasonló esetekben is segít a D.A.S.

Kérjen
visszahívást!

A cikk utolsó frissítésének időpontja: ( 2 éve )

Előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikkben közölt információk már nem időszerűek. Az információk pontosságáért és hasznosságáért mindent megteszünk, de tartalmukért és felhasználásukért következményeiért felelősséget nem vállalunk.

Aktuális információkért vegye fel velünk a kapcsolatot!