Iskolakezdési támogatás legújabb szabályai

Pár iskolai füzet egymáson és rajta tollak, ceruzák és vonalzó.

Aki családos és iskolás gyerekei vannak, az már rutinszerűen tudja, hogy az augusztus az iskolakezdésre való felkészülésről is szól.

A korábbi évek alapján változatlanul egyre több kiadás hárul a családokra az új tankönyvek, tanszerek, író- és papíreszközök beszerzése kapcsán. Ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is többfajta támogatás és juttatás vehető igénybe az iskolakezdés elősegítése érdekében, azonban 2013-ban kissé megváltozott formában. Lássuk az aktuális szabályokat!Az iskolakezdési támogatás lehetőségével továbbra is több munkáltató él munkavállalója javára. A munkaadó tehát ezután is szabadon dönthet arról, hogy nyújt-e ilyen jellegű juttatást alkalmazottjai számára vagy sem.Az iskolakezdési támogatás fogalmi meghatározását továbbra is a személyi jövedelemadóról szóló hatályos törvény adja meg. Ennek rendelkezései alapján iskolakezdési támogatásnak minősül az a juttatás, amelyet a munkáltató a magyarországi, sőt bármely Európai Uniós tagállamban a magyar közoktatásnak megfelelő oktatásban részt vevő gyermekre nyújt.A korábbi évekhez képest azonban változást jelent, hogy az iskolakezdési támogatás a tanév első napját megelőző 60. naptól, a kibocsátás évének utolsó napjáig vehető igénybe (mely általában 2013.december 31. napja).A támogatás igénybevételére az a szülő, nevelő jogosult, aki a családok támogatásáról szóló törvény alapján, az érintett gyermek vagy tanuló után családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult, amennyiben a juttatásra jogosultság feltételeinek fennállásáról a munkáltatónak nyilatkozatot tesz.A támogatás a korábbiakhoz képest változatlanul, gyermekenként, a mindenkori minimálbér (2013-ban a minimálbér összege: 98.000,- Ft) 30%-áig igazodik. Idén a támogatás 29.400,- Ft összeghatárig vehető igénybe kedvezményes adózással.Az iskolakezdési támogatás egyszeri alkalommal kérhető, és vissza nem térítendő juttatásként funkcionál. Azonban a felhasználás kereteit a jogszabály határozza meg. Azt, hogy mire használható fel a juttatás, szintén a személyi jövedelemadóról szóló törvény nyújt erre vonatkozóan eligazítást. E körben a szabályok változatlanok. Így ez az összeg alapvetően tankönyvekre, taneszközökre (füzetekre, tollakra, rajzeszközökre, táskára, egyebekre), ruházatra fordítható.Ami viszont idén újdonság, hogy már csak és kizárólag utalvány formájában biztosíthatja a munkáltató a juttatást, amelyet papír vagy elektronikus formában lehet kibocsájtani.A fenti tanévkezdési juttatáson felül a tankönyvvásárlás szintén aktuális kérdés a tanévkezdés előtt.Egyre többet hallani a tankönyv támogatás intézményéről is. A 2001. évi XXXVII. törvény rendelkezik arról, hogy mely tanulók számára kell nyújtani ingyenesen a tankönyveket.A törvény értelmében minden olyan tanuló részére biztosítani kell az ingyenes tankönyv hozzáférést, aki az alábbiak szerinti hátrányok valamelyikével küzd:
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.Az ingyenes tankönyv hozzáférést az iskolából tankönyv-kölcsönzés útján, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, vagy használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás által kell biztosítani.Legyen szó bármelyik típusú juttatásról vagy támogatásról, célszerű a gyermekes szülőknek mind a munkáltatóknál, mind pedig a lakhelyük szerint illetékes önkormányzatnál azokról érdeklődni.